Spørgsmål og svar

 

Hos Danske skønlitterære Forfattere vejleder vi blandt andet vores medlemmer i forhold omkring rettigheder, muligheder og livet som forfatter. Overvejer du at blive medlem, eller har du bare brug for hjælp til nogle enkelte spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Herunder finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi ofte får stillet.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med et af foreningens medlemmer?

Se vores medlemsliste. En del medlemmer ønsker ikke deres kontaktinformationer offentliggjort - i de tilfælde er man velkommen til at kontakte vores sekretariat, som kan formidle kontakten.

Hvordan får jeg biblioteksafgift?

Biblioteksafgift er en kulturstøtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Biblioteksafgiften administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier og udbetales hvert år i juni måned. Som ny forfatter skal man selv tilmelde sig senest 1. december. Derefter registreres ens udgivelser automatisk. Der gælder andre frister, hvis man medvirker i en antologi eller et værk med flere bidragsydere. Ansøgningsskema vejledning finder man på Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside her: http://slks.dk/biblioteker/biblioteksafgift/biblioteksafgift-for-boeger/

 

Findes der en A-kasse for forfattere?

Nej. Som udgangspunkt anerkendes et forfatterskab ikke som lønmodtagerarbejde og berettiger derfor ikke til arbejdsløshedsunderstøttelse. Man skal især være opmærksom på dette forhold, når man modtager legater. Disse giver heller ikke ret til efterfølgende understøttelse. Nogle forfattere vælger at oprette selvstændig virksomhed og melder sig ind i en A-kasse for selvstændige. Mange andre, der har arbejde ved siden af deres forfatterskab, vælger medlemskab i de fagligt relevante A-kasser. Vores sekretariat kan være behjælpeligt med flere informationer.

 

Er det normalt at man ikke modtager honorar for oplæsninger?

Det burde ikke være det, men er det desværre i visse tilfælde. Vi anbefaler klart, at man siger nej tak til at medvirke, hvis festivaler, biblioteker, boghandlere m.v. inviterer, uden samtidig at ville betale et honorar for indsatsen. Ofte møder vi argumentet, at det har betydning for vores bogsalg og promovering af vores forfatterskab, men begge dele har krævet mange timers arbejde, som vi naturligvis skal forsøge at høste en indtægt for. Spørg evt. arrangørerne, om de også kræver af deres medarbejdere, at de stiller sig gratis til rådighed!