Tale til Biblioteket Frederiksberg

Årets Bogsamling 2018

Hvad er et bibliotek? Ja, et bibliotek er jo en bogsamling, og en bogsamling er et bibliotek. Og det har der været konsensus om stort set lige siden skriftkulturen opstod.

Men især siden århundredeskiftet er der, ikke mindst i Danmark, opstået et mere udvidet biblioteksbegreb, hvis man kan formulere det sådan. Borgerservice er rykket ind på bibliotekerne, nogle steder er udlånsudbuddet blevet langt mere variereret, på visse biblioteker skulle det således nu endog være muligt at låne haveredskaber.

Og det kan jo på den ene side opfattes som positivt. Som en udvidelse af den offentlige service over for borgerne. På den anden side kan det jo også opfattes som en svækkelse af folkebibliotekerne position som en kerneinstitution i videns- og dannelsessamfundet.

Det er nemt at kritisere. Men man kan jo også vælge at tage ja-hatten på, som det hedder med en gyselig kliché. Og det var det, Danske skønlittere Forfattere gjorde, da foreningen for et par år siden oprettede prisen for Årets Bogsamling. I stedet for at skælde ud over den svækkelse af bogkulturen, man synes at kunne se visse steder inden for det danske biblioteksvæsen, kunne man jo også gå den modsatte vej: at hylde de biblioteker, som fortsat satte litteraturen og bogkulturen højt.

Det er i dag anden gang, Danske skønlitterære Forfattere uddeler prisen for Årets Bogsamling. Eller rettere: priserne, for der er jo tre.

På baggrund af 150 indstillinger er en jury bestående af litteraturformidler på Gentofte Hovedbibliotek Christine Fur Fischer, litteraturredaktør ved dagbladet JyllandsPosten David Jacobsen Turner og jeg selv, som hedder Peter Rønnov-Jessen og er formand for Danske skønlitterære Forfattere, så, blandt de indstillede biblioteker, nået frem til de tre prismodtagere. Og blandt indstillerne udvalgt tre, der som tak for deres indstillinger modtager boggavekort.

Hvad er en god bogsamling?

Den er vel først og fremmest kendetegnet ved på én og samme tid at være bred, dyb og smal. Både genre-, kvalitets- og tidsmæssigt. For en god bogsamling er også en tidsmaskine: Litteraturen kan føre os rundt i tiden, og den gode bogsamling skal helst indeholde et både bredt og kvalitetsmæssigt højt udvalg at nutidens og tidligere tiders litteratur.

I mange af de indstillinger, vi har modtaget, går det igen at folk er blevet glade for at være gået hjem med noget andet, noget som de ikke havde tænkt på at låne, da de ankom til biblioteket.

Og dette er et meget centralt aspekt ved den gode, fysiske bogsamling: At man går rundt mellem reolerne, og så ofte finder noget andet end man egentlig var ude efter. Og det tror jeg er noget vi alle har oplevet.

Det er jo vældig smart og praktisk at man kan gå ind på bibliotek.dk og bestille den bog, man lige er interesseret i. Men  man går samtidig glip af noget - man  går glip af det ved siden af, det man pludselig får øje på, og tænker: "Hov, den kunne jeg da egentlig også godt tænke mig at læse!"

Det er lidt på samme måde som med leksika og ordbøger: De elektroniske leksika og ordbøger er hurtigere og nemmere at slå op i. Men foretar man et opslag i en fysisk ordbog eller et leksikon, vil man ofte komme til at læse lidt mere end man kom efter - og blive en lille smule klogere end man ellers ville være blevet.

Et andet aspekt som går igen i mange af indstillingerne er de enkelte bibliotekers - bibliotekarernes - engagement og formidlingsevne.

Og det er selvfølgelig også meget vigtigt for et velfungerende bibliotek.

Men det helt centrale ved udpegelsen af Årets Bogsamling er selvfølgelig de konkrete, fysiske bogsamlinger. Dem har vi undersøgt nærmere. Og vi nåede frem til tre prisvindere.

Og dem vender jeg tilbage til om lidt.

Men lad mig begynde med de indstillere, vi har valgt ud. Blandt de bedste og mest personlige indstillinger fra lånerne har juryen valgt tre. Som tak for deres nomineringer modtager Amalie Ploug fra Hedensted, Nana Jacobsen fra Frederiksberg og Sandra Bello fra Viborg et boggavekort på henholdsvis 1.000, 500 og 300 kr.

Og så til selve bogsamlingerne:

Tredjeprisen - på 10.000 kr. til indkøb af bøger - går til Viborg Bibliotek.
Sønderborg Bibliotek modtager andenprisen på 15.000 kr.

Og førsteprisen - på 50.000 kr. - går til dette sted, hvor vi befinder os, nemlig Biblioteket Frederiksberg.

Til lykke!

 

Tusind tak for prisen Årets Bogsamling 2018
Af Helle Jensen, Vicebibliotekschef på Biblioteket Frederiksberg

Det er med stor fornøjelse og stolthed, at jeg på vegne af hele Biblioteket Frederiksberg i dag modtager prisen og anerkendelsen af vores bogsamling.

Jeg vil gerne starte med at takke for prisen:

Tak til foreningen Danske skønlitterære Forfattere og juryen for prisen forfatter og formand for Danske skønlitterære Forfattere, Peter Rønnov-Jessen, litteraturformidler på Gentofte Hovedbibliotek Christine Fur Fischer og litteraturredaktør på dagbladet Jyllandsposten, David Jacobsen Turner.
Vi ser prisen som en stor anerkendelse af, at vi har en samling, der rummer de bøger, som læserne de ønsker og har brug for. En samling der kan noget både i dybden og i bredden. Men også en samling, der giver os et fantastisk ståsted i vores formidling af skønlitteraturen, og alt det den kan.
Tak til alle vores brugere, som har indstillet os til prisen. Biblioteket og skønlitteraturen lever kun, når den bliver levet og læst. Derfor betyder det meget for os, at vores brugere anerkender vores arbejde og peger på os.
En særlig tak til Nanna Jacobsen, som har skrevet en meget flot og personlig indstilling af Biblioteket Frederiksberg. Det glæder mig, at hun også får en pris i dag.

Bibliotekerne arbejder med oplysning, uddannelse og kultur.
Skønlitteratur er en del af kulturen, der berører mange. Den betyder noget for os individuelt, og den betyder noget for os som samfund.
Nogle bøger står printet ind i hukommelsen, fordi den har berørt os på et bestemt tidspunkt i livet. Andre bøger læser vi med fornøjelse og lyst. Nogle gange giver bøgerne os visdom og dannelse. Man er aldrig i tvivl, når man er blevet rørt at litteraturen.
På Biblioteket Frederiksberg anser vi litteraturen som en vej ind til kvalitet og refleksion af erfaringsindhold. Vi arbejder ud fra en forståelse af, at litteraturen bidrager til oplysning, øget udsyn og sensibilitet og dermed styrker den grundlæggende demokratiske dannelse af os som mennesker og vores samfund.
Bøger er elsket af mange. Bøger gør litteraturen tilgængelig for os og gør det muligt for os at tage de mange fortællinger med rundt. Bøger fastholder og sikrer, at fortællinger og fiktive universer kan deles med en anden uafhængigt at tid og sted. Tænk, at jeg kan dele en historie -  et univers - men tusindvis af læsere rundt omkring i verden -  ligesom jeg har mulighed for at dele de bøger, jeg læste for år tilbage med min datter i dag.
Litteratur og fortællinger er en grundpille i vores kultur. Vi har altid brugt litteraturen og fortællingerne til at skabe mening og refleksion over de store spørgsmål, vi møder gennem livet.
Det liv, der er i litteraturen, formidler vi med engagement og ildhu på biblioteket hver eneste dag. Vi bestræber os på at blive ved med at undersøge de utallige muligheder, der ligger i litteraturen og finde nye måder at formidle den på til de mange, der kommer her på Biblioteket Frederiksberg.
Vi arbejder med højtlæsning, vi bogsnakker med publikum i biblioteksrummet, vi samlæser og vi giver mulighed for at møde både forfattere og oversættere.  Vi åbner litteraturen op og gør den levende. Nogle gange arbejder vi alene med formidlingen - men ofte samarbejder vi med andre.
Lige nu samarbejder vi fx med Betty Nansens Teatret om Schopenhauers lykke. Her er en af de mange formidlingsaktiviteter en udstilling, som 10 brugere af biblioteket er ved at udvikle sammen med os. Der er fernisering den 7. februar, og jeg kan kun opfordre til at deltage.
Med prisen har vi fået 50.000 kroner til indkøb af flere bøger til vores samling. Næste skridt er, at vi finder ud af, hvordan vi bedst bruger pengene. Ideerne er altid mange her på biblioteket, men en ting er sikkert, de skal ikke fylde huller ud – dem har vi simpelthen ikke. Vi vil i stedet bruge gaven til at gøre noget ekstra for vores læsere og for litteraturen.

Afslutningsvis er det på sin plads at sige tak nok en gang.
Det er jo bibliotekets pris og bag biblioteket står ikke bare jeg – men også min mange dygtige kolleger, der hver dag gør litteraturen levende på Frederiksberg.
På vegne af hele biblioteket vil vi gerne endnu en gang sige tak for prisen.