Hvem fortjener et skulderklap?

Danske Skønlitterære Forfatteres Skulderklaplegat uddeles for anden gang

Indstillingsfrist: 1/10 - 2020 kl. 23:59

Skulderklaplegatet er et hæderslegat, der gives til en række skønlitterære forfattere, som skriver på dansk. Tildelingen foretages af en faglig jury, der består at tre professionelle, skønlitterære forfattere, som udpeges af bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere. Legatet finansieres med ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
 
Nominering: Inden uddelingen vil det være muligt for skønlitterære forfattere at indstille kolleger til legatet. Det er ikke tilladt at indstille sig selv.
 
Kriterier for tildeling: Det eneste kriterie for tildelingen er litterær kvalitet. Der er dog tre undtagelser fra dette princip: Legatet gives ikke til forfattere, der modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse (det livsvarige legat), ej heller til forfattere, der på uddelingstidspunktet modtager Kunstfondens tre-årige legat. For det tredje kan man ikke modtage Skulderklaplegatet to år i træk. En liste over sidste års legatmodtagere findes Skulderklaplegatmodtagere 2019

Send din nominering til: projekt@skoenlit.dk eller pr. brev til:
Danske Skønlitterære Forfattere, Stavangergade 6, 2100 København
Mærk e-mailen/brevet: Skulderklap 2020