Skulderklaplegatet

Danske skønlitterære Forfattere har indstiftet et ny, skønlitterært legat, Skulderklaplegat. Det er et hæderslegat, der gives til en række skønlitterære forfattere, der skriver på dansk.
Tildelingen foretages af en faglig jury, der består at tre professionelle, skønlitterære forfattere, som udpeges af bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere. DsF finansierer legatet med ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node

 Nominering:
Inden uddelingen vil det være muligt for forfattere at indstille kolleger til legatet. Det er ikke tilladt at indstille sig selv.

 Kriterier for tildeling:
Det eneste kriterie for tildelingen er litterær kvalitet. Juryens forestilling om modtagernes økonomiske stilling eller opfattelse af modtagernes position i den litterære offentlighed er ikke relevant.

Der er dog to undtagelser fra princippet om litterær kvalitet som eneste kriterie: Legatet gives ikke til forfattere, der modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse (det livsvarige legat) og forfattere, der på uddelingstidspunktet modtager Kunstfondens tre-årige legat.

Indsendelsesfrist:
Bemærk at indsendelsesfristen for nomineringer til 2019-uddelingen er overskredet!
Send din nominering, så vi har modtaget den senest tirsdag d. 20. august - 2019 kl. 23:59.

Skriv til projekt@skoenlit.dk eller send pr. brev til:

Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B
1306 København K.

Mærk mailen/brevet: Skulderklap