Danske skønlitterære Forfattere tilbyder professionelle forfattere en gratis skriveplads af 2 måneders varighed (med evt. mulighed for 1 måneds forlængelse) i foreningens lokale i Kronprinsessegade 34B i København K.
Som professionelle forfattere regnes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til mindst et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.

Skriv og send en ansøgning til projekt@skoenlit.dk

I ansøgningen, som højst må fylde en halv A4-side, bedes du kort fortælle, hvad du vil bruge skrivepladsen til, samt i hvilken periode, du ønsker pladsen. Angiv gerne en alternativ periode! Du bedes desuden vedhæfte et kort CV inkl. bibliografi.

Denne ordning er finansieret af midler modtaget via Copydan Tekst & Node