Repræsentation i eksterne udvalg

Autorkontoudvalget: Anders Abildgaard (lyrik), Sidsel Falsig Pedersen (prosa)


Copydan Tekst & Node: Peter Rønnov-Jessen


Biblioteksafgiftsnævnet: Jan Thielke


Blixenprisforeningens bestyrelse: Peter Rønnov-Jessen
Kritisk revisor: Peter H. Olesen


Dansk Kunstnerråds bestyrelse: Jan Thielke (næstformand)


Dansk Sprognævns repræsentantskab 2017-2019: Peter Adolphsen
Suppleant: Inge Lise Hornemann


Det Danske Kulturinstitut: Charlotte Inuk


DFFs Legatudvalg 2019: Jakob Melander
Suppleant:
Peter Adolphsen


Forfatternes Forvaltningsselskab: Jan Thielke (næstformand)


Hald Hovedgårds bestyrelse: Erik Kock


Klitgårdens legatudvalg: Charlotte Inuk


Statens Kunstfonds repræsentantskab: Jan Thielke