Repræsentation i eksterne udvalg

Autorkontoen: Anders Abildgaard (lyrik), Sidsel Falsig Pedersen (prosa)


Copydan Tekst & Node: Jan Thielke


Biblioteksafgiftsnævnet: Jan Thielke


Blixenpris-foreningen: Jan Thielke (næstformand)


Dansk Kunstnerråd: Jan Thielke (næstformand)


Dansk Sprognævns repræsentantskab 2017-2019: Peter Adolphsen
suppleant: Inge Lise Hornemann


Det Danske Kulturinstitut: Anette Lindegaard


DFFs Legatudvalg: Dy Plambeck
Suppleant: Jakob Melander


Forfatternes Forvaltningsselskab: Jan Thielke (næstformand)


Hald Hovedgård: Thøger Jensen, suppleant: Charlotte Inuk


Klitgårdens legatudvalg: Charlotte Inuk


Statens Kunstfonds repræsentantskab: Jan Thielke