Repræsentation i eksterne udvalg

Autorkontoen: Anders Abildgaard (lyrik), Sidsel Falsig Pedersen (prosa)


Copydan Tekst & Node: Peter Rønnov-Jessen


Biblioteksafgiftsnævnet: Jan Thielke


Blixenpris-foreningen: Peter Rønnov-Jessen


Dansk Kunstnerråd: Jan Thielke (næstformand)


Dansk Sprognævns repræsentantskab 2017-2019: Peter Adolphsen
Suppleant: Inge Lise Hornemann


Det Danske Kulturinstitut: Charlotte Inuk


DFFs Legatudvalg: Dy Plambeck
Suppleant: Jakob Melander


Forfatternes Forvaltningsselskab: Jan Thielke (næstformand)


Hald Hovedgård: Erik Kock


Klitgårdens legatudvalg: Charlotte Inuk


Statens Kunstfonds repræsentantskab: Jan Thielke