Repræsentation

Danske Skønlitterære Forfatteres repræsentation
i eksterne udvalg

Autorkontoens legatudvalg: Anders Abildgaard (lyrik), Kristina Nya Glaffey (prosa)
Blixenprisforeningens bestyrelse: Peter Adolphsen, Peter H. Olesen (kritisk revisor)
Biblioteksafgiftsnævnet: Jan Thielke
Copydan Tekst & Node: Peter Adolphsen
Dansk Kunstnerråds bestyrelse: Peter Rønnov-Jessen
Dansk Kunstnerråds råd: Peter Rønnov-Jessen
Dansk Sprognævns repræsentantskab: Peter Adolphsen

DFF's Legatudvalg:Jakob Melander
Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse: Jan Thielke (næstformand)
Hald Hovedgårds bestyrelse: Erik Kock
Klitgårdfondens legatudvalg: Charlotte Inuk
Statens Kunstfonds repræsentantskab: Jan Thielke