Til anvendelse i 2013 og indtil juli 2014 opslår Det Danske Institut i Damaskus et antal rejsestipendier til Mellemøsten og Magreb-landene.  Stipendierne kan søges af forskere, ph.d.-studerende og specialestuderende. Der kan gives stipendier til studier i følgende:

mellemøstlig arkæologi og historie
islamisk kunst og arkitektur
politik, samfund og økonomi i det moderne Mellemøsten/Magreb-landene
naturvidenskaberne

Desuden opslås et mindre antal rejsestipendier for kunstnere der har projekter i Mellemøsten og Magreb-landene.

Grundet situationen i Syrien gives der ikke stipendier til rejser i Syrien eller ophold på Det Danske Institut i Damaskus

Ansøgningen (på max. tre A4-sider/1 MB) skal indeholde projektbeskrivelse, CV og budget. Studerende bedes tillige vedlægge en vejlederudtalelse. Der bruges ikke særskilt ansøgningsskema.

Ansøgningen sendes pr. e-mail til formanden for Instituttets bestyrelse, lektor John Kuhlmann Madsen, jkm@hum.ku.dk, og mærkes: Rejsestipendium 2013-14 i emnefeltet.

Ansøgningen skal være modtaget senest fredag den 1. marts, kl. 12.00.

Papiransøgninger behandles ikke. Afgørelse kan ventes medio april 2013.

Det Danske Institut i Damaskus er en selvejende institution med domicil i Bayt al-’Aqqad i Damaskus, Syrien. Instituttet arbejder bl.a. for at sikre videnskabelig og kulturel udveksling mellem Mellemøsten og Danmark. Yderligere oplysninger om Instituttet og disse stipendier kan indhentes på Instituttets hjemmeside (www.damaskus.dk) eller på overstående e-mail-adresse.