Praktikant søges

Interesseorganisationen Danske skønlitterære Forfattere søger praktikant

 Danske skønlitterære Forfattere søger en universitetspraktikant indenfor formidling/kommunikation – helst med opstart ultimo oktober, men kan også være efter aftale/tilpasses dine studier.

Din profil
Du er studerende (fx dansk, moderne kultur, kommunikation, jura, statskundskab el. lign.). Interesser for fx skønlitteratur, kulturpolitik og/eller ophavsret vil være en fordel. Din faglige baggrund er ikke afgørende, men det er væsentligt, at du både interesserer dig for kommunikation, kunst (især litteratur) og interessevaretagelse og ønsker at være med i både det daglige arbejde og udviklingsopgaver.

Dine opgaver
Dine opgaver vil være: Udvikling af tekst til hjemmeside, nyhedsbrev, kronikker, kommentarer, herunder kulturpolitisk research og faktatjek. Medvirke til løbende opdatering af hjemmeside og SoMe-profiler, inkl. film og klip af små videoer. Eksekvering og resultatanalyse af online brugerundersøgelse. Medvirke til afvikling af diverse kurser og arrangementer. Deltagelse i møder i foreningen og ’ude i byen’.  Arbejdstid ca. 15 timer om ugen.

Ansøgningsfrist
Ansøgningsfrist er mandag den 21. oktober 2019. Forhåbentlig vil det være muligt at begynde forløbet 1. november, men for den rette person vil det også være muligt at udskyde til januar 2020. For mere information kontakt formand Peter Adolphsen på 6128 4316 eller formand@skoenlit.dk. Ansøgning sendes på mail (max. 2000 tegn + CV, max. 1 side).


Om Danske skønlitterære Forfattere

DsF er en interesseorganisation med cirka 200 professionelle forfattere som medlemmer. Foreningen har til formål at forbedre professionelle danske skønlitterære forfatteres arbejdsvilkår og placering i samfundet, herunder at arbejde for deres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng. DsF indgår i dialog med politikere og myndigheder inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række bestyrelser, råd og udvalg.


DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, men der er stadig forhold, hvor det er nødvendigt at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår.