Forfatternes Opmuntringslegat

Opmuntringslegat forårsuddeling 2018

Bemærk: Betingelser og ansøgningsfrist bliver opslået sidenhen.
Indtil da modtager vi ikke ansøgninger!

Hvem kan komme i betragtning
Professionelle, skønlitterære forfattere, som lever op til § 3 i Danske skønlitterære Forfatteres vedtægter: ”danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.”

Legatstørrelser
Der uddeles legatportioner á 20.000 kr. og 10.000 kr.

Ansøgning
Skriv en ansøgning på højst 1 A4-side, hvor du kort beskriver din økonomi og den akutte situation. Husk at angive dit navn, adresse samt vedhæfte et kort CV - inkl. bibliografi - som højst må fylde 1 A4-side. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt.

Ansøgningsfrist
Der kan ikke ansøges p.t.!

Alternativt kan ansøgningen samt bibliografi sendes som brev til:
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
1306 København K

 Forfatternes Opmuntringslegat  er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node