Om DsF

Hvad arbejder vi med?

Danske skønlitterære Forfattere (DsF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle råd og repræsentantskaber.

 

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere.  I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, men der er stadig forhold, hvor det er nødvendigt at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. Derfor findes Danske skønlitterære Forfattere.

Bestyrelsen 2019

Danske Skønlitterære Forfatteres repræsentation
i eksterne udvalg

Autorkontoens legatudvalg
Anders Abildgaard (lyrik), Kristina Nya Glaffey (prosa)

Blixenprisforeningens bestyrelse
Peter Adolphsen, Peter H. Olesen (kritisk revisor)

Biblioteksafgiftsnævnet
Jan Thielke

Copydan Tekst & Node
Peter Adolphsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse
Peter Rønnov-Jessen

Dansk Kunstnerråds råd
Peter Rønnov-Jessen

Dansk Sprognævns repræsentantskab
Peter Adolphsen

DFF's Legatudvalg
Jakob Melander


Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse
Jan Thielke (næstformand)

Hald Hovedgårds bestyrelse
Erik Kock


Klitgårdfondens legatudvalg
Charlotte Inuk


Statens Kunstfonds repræsentantskab
Jan Thielke

Gennemsigtighedsrapporter

Du kan læse bestyrelsens beretning og årsregnskaber for 2016-2018, her