Om DSF

Hvad arbejder vi med?

Danske Skønlitterære Forfattere (DSF) er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår. Foreningen er anerkendt som forhandlings- og interesseorganisation, blandt andet i forbindelse med kontraktforhandlinger, politiske høringer og ved sammensætningen af kulturelle råd og repræsentantskaber.

 

Foreningens historie

 

 

DSF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere.  I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, men der er stadig forhold, hvor det er nødvendigt at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. Derfor findes Danske Skønlitterære Forfattere.

Medlemmer

Bestyrelsen 2020-2021

Vedtægter

Danske Skønlitterære Forfatteres vedtægter kan downloades her: Vedtægter

Gennemsigtighedsrapporter

Ifølge den nye ’Lov om kollektiv forvaltning’, der blev vedtaget i 2016, kræves det, at vi som kunstnerorganisation, offentliggør hvorledes vore midler er blevet brugt.

Du kan finde materiale vedr. Gennemsigtighedsrapporter for 2016-2019 her  >

Danske skønlitterære Forfatteres
repræsentation i eksterne udvalg

Autorkontoens legatudvalg:
Kristina Nya Glaffey (prosa)
Peter H. Olesen (lyrik)

Blixenprisforeningens bestyrelse:
Peter Adolphsen


Biblioteksafgiftsnævnet:
Jan Thielke

Copydan Tekst & Node:
Peter Adolphsen

Dansk Kunstnerråds bestyrelse:
Peter Adolphsen

Dansk Kunstnerråds råd:
Peter Adolphsen

Dansk Sprognævns repræsentantskab:
Laus Strandby Nielsen

DFF's Legatudvalg:
Jakob Melander


Forfatternes Forvaltningsselskabs bestyrelse:
Jan Thielke (næstformand)

Hald Hovedgårds bestyrelse:
Erik Kock


Klitgårdfondens legatudvalg:
Charlotte Inuk


Statens Kunstfonds repræsentantskab 2021-2024:
Peter Adolphsen

Ofte stillede spørgsmål

Hos Danske Skønlitterære Forfattere vejleder vi blandt andet vores medlemmer i forhold omkring rettigheder, muligheder og livet som forfatter. Overvejer du at blive medlem, eller har du bare brug for hjælp til nogle enkelte spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Herunder finder du svar på nogle af de typiske spørgsmål, vi ofte får stillet.

 

Hvordan kommer jeg i kontakt med et af foreningens medlemmer?

Se vores medlemsliste. En del medlemmer ønsker ikke deres kontaktinformationer offentliggjort - i de tilfælde er man velkommen til at kontakte vores sekretariat, som kan formidle kontakten.

Hvordan får jeg biblioteks-afgift?

Biblioteksafgift er en kulturstøtte til forfattere, oversættere og andre, hvis bøger står på Danmarks folke- og skolebiblioteker. Biblioteksafgiften administreres af Styrelsen for Bibliotek og Medier og udbetales hvert år i juni måned. Som ny forfatter skal man selv tilmelde sig senest 1. december. Derefter registreres ens udgivelser automatisk. Der gælder andre frister, hvis man medvirker i en antologi eller et værk med flere bidragsydere. Ansøgningsskema vejledning finder man på Slot- og Kulturstyrelsens hjemmeside her: her

Findes der en A-kasse for forfattere?

Nej. Som udgangspunkt anerkendes et forfatterskab ikke som lønmodtagerarbejde og berettiger derfor ikke til arbejdsløshedsunderstøttelse. Man skal især være opmærksom på dette forhold, når man modtager legater. Disse giver heller ikke ret til efterfølgende understøttelse. Nogle forfattere vælger at oprette selvstændig virksomhed og melder sig ind i en A-kasse for selvstændige. Mange andre, der har arbejde ved siden af deres forfatterskab, vælger medlemskab i de fagligt relevante A-kasser. Vores sekretariat kan være behjælpeligt med flere informationer.

 

Er det normalt at man ikke modtager honorar for oplæsninger?

 

Det burde ikke være det, men er det desværre i visse tilfælde. Vi anbefaler klart, at man siger nej tak til at medvirke, hvis festivaler, biblioteker, boghandlere m.v. inviterer, uden samtidig at ville betale et honorar for indsatsen. Ofte møder vi argumentet, at det har betydning for vores bogsalg og promovering af vores forfatterskab, men begge dele har krævet mange timers arbejde, som vi naturligvis skal forsøge at høste en indtægt for. Spørg evt. arrangørerne, om de også kræver af deres medarbejdere, at de stiller sig gratis til rådighed!    

Kontakt

Danske Skønlitterære Forfattere
Stavangergade 6, 2100 København Ø

Formand Peter Adolphsen
Tlf. 61 28 43 16

Telefontid: mandag til onsdag kl. 9 - 11
formand@skoenlit.dk

Sekretariatschef Rasmus Graff
Tlf. 61 28 68 26
Telefontid: mandag til torsdag kl. 10-13 

kontor@skoenlit.dk