Helt ekstraordinært er ikke alle midler fra Autorkontoens pulje A, lyrik blev uddelt i runden 2012/2013.

De overskydende midler beløber sig til i alt 150.000 kr., som slås op som 5 legater à 20.000 kr. samt to legater à 25.000 kr.

Kravene til ansøgningen samt link til det elektroniske ansøgningsskema kan findes på www.danskforfatterforening.dk (Legatmidler, Autorkontoen) eller http://www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorkontoen.aspx.

Ansøgningsfristen er tirsdag 9.april 2013 kl. 12.00.