Nyt fra bestyrelsen

November 2018
Stil op!
Bestyrelsen har besluttet, at næste års ordinære generalforsamling afholdes i foreningens lokale lørdag d. 27. april kl. 13:30.
Bestyrelsen er p.t. nede på otte personer, da Peter-Clement Woetmann pga. travlhed har måttet trække sig. Desværre har bestyrelsen p.t. ingen suppleanter. Bestyrelsen opfordrer derfor nye medlemmer til at stille op til bestyrelsen. Bestyrelsen afholder 6 årlige bestyrelsesmøde samt 2 seminarer. Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet og hvordan du melder dit kandidatur, kan du skrive til formand Peter Rønnov-Jessen på formand@skoenlit.dk eller sekretær Peter H. Olesen, kontor@skoenlit.dk