Januar 2019
Stil op!

Dette års ordinære generalforsamling afholdes i foreningens lokale
lørdag d. 27. april kl. 13:30.

Bestyrelsen er p.t. nede på otte personer, da Peter-Clement Woetmann pga. travlhed har måttet trække sig. Desværre har bestyrelsen p.t. ingen suppleanter. Bestyrelsen opfordrer derfor interesserede medlemmer til at stille op til bestyrelsen.

Bestyrelsen afholder 6 årlige bestyrelsesmøde samt 2 seminarer. Hvis du vil vide mere om bestyrelsesarbejdet og hvordan du melder dit kandidatur, kan du kontakte formand Peter Rønnov-Jessen på formand@skoenlit.dk / tlf. 6128 4316 eller sekretær Peter H. Olesen, kontor@skoenlit.dk / tlf. 6128 6826.