Mentorordningen

Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores Mentorordning giver dig mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra Statens Kunstfond – læser dit manuskript og vejleder dig i 15 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte, således at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
 
Vedr. ansøgningen:
I din ansøgning bedes du
a) kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til.
b) vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.
c) skrive en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
d) oplyse, om du tidligere har modtaget støtte fra Mentorordningen og i bekræftende fald hvornår - og fortæl afsluttende kort om udkommet af denne, sidst modtagne mentorhjælp.
 
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed.
Heraf resterer p.t. 4.
OBS: Vi har i øvrigt et par ledige portioner til overs fra 2018!
 
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk
 
Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur