Mentorordningen

Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores nye Mentorordning giver dig mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra Statens Kunstfond – læser dit manuskript og vejleder dig i 15 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte, således at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
I din ansøgning bedes du kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til, og du bedes desuden vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor. Samtidig beder vi om en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
Vi har i 1. halvår af 2019 mulighed for at tildele 7 portioner af 15 timers varighed.
Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

Mentorordningen er finansieret af midler modtaget fra Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur