Medlemstilbud

Mentorordningen 2019

Har du brug for et fremmed, kritisk og kvalificeret blik på dit manuskript? Vores nye Mentorordning giver dig mulighed for at få tildelt en mentor, en forfatterkollega, som mod et honorar – betalt med midler fra Statens Kunstfond – læser dit manuskript og vejleder dig i 15 timer.
Ved tildeling af en mentor vil det blive taget i betragtning, om man tidligere har modtaget mentorstøtte, således at forfattere, der ikke har modtaget støtte, vil blive prioriteret.
I din ansøgning bedes du kort skrive om det manuskript, du søger vejledning til, og du bedes desuden vedlægge en prioriteret liste over tre forfattere, som du kunne tænke dig at bruge som mentor.Samtidig beder vi om en begrundelse for valget af netop disse tre mentorer.
Der er 7 ledige portioner i 1. halvår af 2019. Bemærk: Kan først ansøges fra 1/1 - 2019!

Send ansøgningen til kontor@skoenlit.dk

 

Skrivepladser

Skrivepladser tilbydes professionelle forfattere

1 ledig plads fra 10. december 2018

Danske skønlitterære Forfattere tlbyder forfattere en gratis skriveplads af 2 måneders varighed (med evt. mulighed for 1 måneds forlængelse) i foreningens lokale i Kronprinsessegade 34B i København K.
Som professionelle forfattere regnes danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til mindst et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.
Skriv og send en ansøgning til projekt@skoenlit.dk

I ansøgningen, som højst må fylde en halv A4-side, bedes du kort fortælle, hvad du vil bruge skrivepladsen til, samt i hvilken periode, du ønsker pladsen. Angiv gerne en alternativ periode! Du bedes desuden vedhæfte et kort CV inkl. bibliografi.

De skønlitteræres kursuspulje

Danske skønlitterære Forfattere har lavet en ny pulje, som dækker udgifter til kurser,som giver skønlitterære forfattere ny kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af deres forfattervirksomhed.
Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.
Den skønlitterære forfatter kan søge De skønlitterære forfatteres kursuspulje om hjælp til at dække dele af eller hele kursusafgiften. 
På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.
Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kursuspuljen.
Send din ansøgning til projekt@skoenlit.dk

 

DsF’s skriveplader og kursuspuljen er finansieret
af ufordelbare ophavsretsmidler modtaget via Copydan Tekst & Node

Hjemmesidepuljen

Få en ny hjemmeside - eller få den gamle opfrisket!

Der resterer et par portioner af årets hjemmesidepulje.

Hjemmesidepuljen kan også bruges af forfattere, som i forvejen har en hjemmeside, der trænger til et brush up. Drejer det sig om en ny hjemmeside, vil den blive lavet i wordpress-formatet, som er et billigt og pædagogisk netværktøj.
Der afsættes 10 timer pr. hjemmeside, hvor forfatteren får hjælp og vejledning af Mie Guldborg, uddannet på Danmarks Designskole.

  • 1-2 timers formøde omkring design og forventninger.
  • 5-7 timer med opbygning af hjemmesiden – evt. med forfatteren som deltager/tilskuer (hvis forfatteren vil).
  • 2-3 timers opfølgning, så forfatteren kan få hjælp til drift og opdateringer op til et halvt år efter hjemmesiden er lanceret.

(Timefordelingen er vejledende og kan tilpasses den enkelte forfatter).

Forfatteren får altså en ny hjemmeside og lærer samtidig selv at drive og udbygge den fremover.
Skriv en ansøgning til: projekt@skoenlit.dk.