Legater fra Autorkontoen

Ansøgningsfrist: onsdag den 12. november 2014 kl. 12

Autorkontoen (pulje A og C) kan bevilge støtte til forfattere, oversættere og illustratorer, hovedsageligt i form af arbejds- og rejselegater. Der kan tillige gives støtte til andre aktiviteter, der fremmer forfatternes, oversætternes, illustratorernes og litteraturens samfundsmæssige betydning, fx oplæsningsarrangementer og konferencer. Der gives ikke støtte til oversættelse af egne værker, udgivelse af egne værker, forlagsvirksomhed eller til anskaffelse af IT- eller andet udstyr.

Støtte fra Autorkontoens kollektive båndmidler (pulje B) kan gives til forfattere og oversættere, der opfylder et krav om væsentlig og nyskabende indsats. Herunder kan der gives støtte til andre projekter og formål af almen kulturel karakter. Midlerne kommer fra de Copydanforeninger, hvorfra der ikke sker individuel fordeling.

Både for støtte fra Autorkontoen og Autorkontoens kollektive båndmidler gælder det, at projektet ikke må være afsluttet inden februar 2015.

Endvidere gøres opmærksom på, at ansøgere til pulje A og C, som har modtaget mere end 10.000 kr. ved sidste ansøgningsrunde, ikke er berettiget til at modtage støtte igen.

Dette opslag kan ikke danne baggrund for udfærdigelse af en ansøgning. Ansøgningen skal opfylde kravene, der er beskrevet i legatopslaget, som kan ses på www.danskforfatterforening.dk (Legatmidler->Autorkontoen) eller http://www.danskforfatterforening.dk/legatmidler/autorkontoen.aspx

Oplysning om tildeling kan tidligst forventes primo februar 2015.

Bemærk: Medlemmer, der ikke har mulighed for at indsende elektronisk, kan kontakte sekretariatet for hjælp!