Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris

Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris uddeles for tredje anden gang i forået 2020.
Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk fortjener en større opmærksomhed.

Første modtager af Hædersprisen var i 2018 forfatteren Mikael Josephsen og i 2019 modtog forfatteren Maja Lee Langvad prisen.

Alle forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej indstille en eller flere forfatterkolleger til prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.

Indstillingsfrist:
Nærmere info følger!

Den endelige afgørelse foretages af en trepersoners jury. Nærmere info følger!

 Hædersprisen er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node