Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris

Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris 2019

Indstillingsfrist: Søndag d. 17. februar 2019
 
I forbindelse med generalforsamlingen i april uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for anden gang. Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk fortjener en større opmærksomhed.

Alle forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej indstille en eller flere forfatterkolleger til prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.

Indstillingsfrist:
Søndag d. 17. februar 2019.
Skriv til:
projekt@skoenlit.dk

Den endelige afgørelse foretages af en trepersoners jury bestående af forfatterne Kirsten Thorup og Klaus Lynggaard fra Danske skønlitterære Forfattere samt digteren Rasmus Nikolajsen.

 Hædersprisen er finansieret af de ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node