2014 er hundredeåret for første verdenskrig og dermed et naturligt tema for en lang række udgivelser og markeringer. Blandt disse finder man en digital udlånsportal, etableret af Det kgl. Bibliotek, der stiller knap 1.000 indscannede værker og dokumenter gratis til rådighed for de historieinteresserede læsere. Eller rettere sagt: Det kgl. Bibliotek stillede sine materialer til rådighed. Der var blot den hage ved det, at man havde glemt at klarere rettighederne og først kom i tanke om det, efter at man havde digitaliseret hele bunken og åbnet sin portal for offentligheden.

Man kan spørge sig selv, hvordan det lykkes kronjuvelen i det danske biblioteksvæsen at overse noget så simpelt og vel ikke uvant som at få rettighederne på plads, men hvor om alting er, henvendte man sig langt om længe til Copydan for at få sagen ud af verden, så at sige på forventet efterbevilling.

Det var en samlet forfatter- og udgiverside, med Danske skønlitterære Forfattere i spidsen, som besluttede sig for et klart nej og et krav om, at portalen blev lukket øjeblikkelig. Ikke fordi vi tror på, at der for nogen er en skilling i sigte, men alene for det dyrebare princips skyld.

Naturligvis skal vi alle have mulighed for at blive klogere på verdenshistorien, og derfor skal projektet også på sporet igen. Det ændrer ikke ved, at vi i Danmark har en lov om ophavsret, der er helt afgørende for forfatternes retssikkerhed. Det vil være synd at sige, at det er første gang, nogle føler sig hævet over loven eller i uvidenhed forbigår den, men der er med denne sag sat en tydelig streg i sandet, som vi kan glæde os over. De kommende år vil ganske sikkert kræve en lige så håndfast håndtering af tilsvarende tilfælde.

Til gengæld må man håbe, at Det kgl. Bibliotek står tilbage med røde ører, mens det i øvrigt glimrende projekt venter på, at rettighedsdelen er forhandlet og aftalt.

 

Med venlig hilsen

Inge Lise Hornemann, formand