Just som man har vænnet sig til at skulle omgås begreber som abonnementsordninger og Mofibo, tegner den nyeste idé sig i horisonten, nemlig udlejning af ebøger.

Bag modellen står en nyetableret virksomhed, LiveBoox, der ikke helt nemt lader sig identificere, men ingen tvivl om, at modellen er et resultat af lige dele innovation, penge og et forbrugervenligt tankesæt. Det, LiveBoox tilbyder, er kort og godt, at man for en given pris kan læse en bog i en given periode, hvor efter adgangen til bogen forsvinder pist væk. Altså en brugervenlig model, hvor man kun betaler for det, man rent faktisk læser.

Efter sigende starter lejepriserne med en flad tier. Ti kroner, altså, for at læse et stykke litteratur, som uagtet forfattertalent, skrivetid, kunststøtte og forlagsinvesteringer bliver til en brug-og-smid-væk-vare, der koster nogenlunde det samme som en agurk.

I skrivende stund er der ikke klarhed over, hvordan forlagene forholder sig til udspillet, ligesom nok så væsentlige spørgsmål som indkøbspriser og deraf følgende royalties heller ikke er besvaret. Hvad der imidlertid står tilbage, er en holdning om, at litteratur er discount, hvis gang på jorden er bestemt af prisfastsættelsen.

Hvis man følger lidt med i de salgsstatistikker, der jævnligt bliver offentliggjorte fra såvel ind- som udland, er det svært at blive klog på, hvilken vej vinden blæser. Den ene dag er papirbogen dødsdømt, den næste genopstår den, på tredjedagen stagnerer ebogen, og ugen efter revolutionerer den (én gang til) hele markedet. Der er røster, der hævder, at det manglende ebogs-gennembrud skyldes for høje priser, men modsat er der reelt ingen konklusioner om, at lave priser øger indtjeningen hos hverken forfattere eller forlag. Kort sagt: Vi ved lige så lidt, som vi plejer.

Hvad der derimod er indlysende, er, at den omsiggribende devaluering af litteraturen får konsekvenser for såvel fødekæde som læserne. Man får nu en gang, hvad man betaler for, eller sagt på en anden måde: Kvalitet bliver en sekundær faktor, fordi der pinedød skal langes eksemplarer over disken.

Vi har alle sammen et ansvar for, at luften lukkes ud af discountballonen.  Man kunne for eksempel starte med at sige nej!

 

Med venlig hilsen

Inge Lise Hornemann