Jan Thielke fotograferet af Lisbeth ThorlaciusNy formand: Forfatteres indtjening skal bringes ind i det 21. århundrede

Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse har valgt lyrikeren Jan Thielke som ny formand.

”Læserne skal kunne føle sig sikre på, at deres forfattere almindeligvis kan leve af indsatsen. Lagermedarbejderen og forlagsredaktøren kan. Boghandleren og bibliotekaren kan.  Ebogsdistributøren kan. Forfatteren skal også kunne. Forfatteres indtjening skal simpelthen bringes ind i det 21. århundrede,” udtaler de skønlitteræres nye formand.

Jan Thielke har skrevet fire digtsamlinger, senest ”Faderskabsdigte” (2008). Til september udgiver han ”Espegare – en kystbaneroman”. Jan Thielke har tidligere været formand for Danske skønlitterære Forfattere i perioden 2007 til 2010 og fra 2011 til 2013 var han medlem af Statens Kunstråd.

Thielke overtager formandsposten efter forfatteren Inge Lise Hornemann, som har været formand siden 2011.

Jan Thielke kan kontaktes på tlf. 6128 43 16 eller formand@skoenlit.dk