FormandKære medlem

Et sort kapitel nærmer sig måske sin afslutning.

Nota, som oprindelig var sat i verden for at hjælpe synshandikappedes adgang til litteraturens verden, var en institution, det var svært at have noget imod som forfatter. Honoreringen for at få sine værker indtalt og distribueret til blinde og svagtseende, var godt nok ringe, men sagen var jo god og gruppen meget begrænset. Få tusinde drejede det sig om i alt. Antallet af distribuerede kassettebånd var ikke stort. Og apparatet var tungt og omstændeligt.

Nej, problemerne opstod for alvor, da gruppen af ordblinde og læsehandicappede kom ind under Notas lovbestemte ansvarsområde - og Nota fik vokseværk. Nota voksede eksplosivt år for år og har nu over 100.000 brugere – som kan benytte sig af og downloade Notas e-bogs-udgaver og lydbøger. Som de har lovfæstet ret til. Men honoreringsaftalerne har været helt ude af trit med væksten i antallet af brugere og den anvendte digitale distribution, Nota nu længe har brugt, dvs. downloads. Indlæserne, e-bogsprogrammørerne, læsepædagogerne og mange andre i systemet honoreres på normal vis, mens vi som forfattere forventes at nøjes med noget nær nada og glæden ved at få læsere, vi ikke ville have haft på ordinær vis og som de vellønnede embedsmænd derfor ikke rigtigt mener, vi skal kompenseres ordentligt for. Det har været så stygt at lægge øre til. Og de involverede ministeriers og styrelsers forhalende magtarrogance har været chokerende.

Men vi – forfattere og forlæggere - har nu efter et årelangt pres og trusler om søgsmål endelig fået drevet Nota frem til forhandlingsbordet.  Forhandlingerne om en aftale der berører Notas almindelige brugere (ikke studerende) er i gang – det er i sig selv et stort fremskridt - og vi håber at kunne nå frem til en aftale, der er rimelig. En aftale, der sikrer os en rimelig honorering for udnyttelsen af vores værker og får ændret Notas ”udlån” fra at være downloads til at være streaming-baserede og tidsbegrænsede.

Kampen er på ingen måde kæmpet til ende, der er lang vej endnu, men for første gang længe kan der anes lys forude.

                      De bedste indian summer-hilsner

 Jan Thielke, formand