Jan Thielke, formand

Jan Thielke, formand

Kære medlem

Julefrokosten står for døren – i år er det på Karmaman d. 26. november kl. 19. Vi håber, at du for længst har sat kryds i kalenderen.
Vi har netop afholdt det årlige debutantarrangement – med bestyrelsens Erik Kock som vanlig myndig toastmaster. Det gik rigtigt godt. Det er en lovende og spraglet årgang, vi der har fået smagsprøver fra. Og glædeligt er det da også, at flere af dem allerede har meldt sig ind. De er yderst velkomne.
Det er indstillinger af kandidater til Årets Bogsamling også – enhver kan her indstille biblioteker, der har gode og omfattende fysiske samlinger med dybde og bredde, og som altså ikke har kasseret det meste af sin bogsamling for at gøre plads til borgerservice og udlån af værktøj.
Vi håber jo her at kunne sætte fokus på denne side af biblioteksvirksomhed, som er så grundlæggende og selvfølgelig, at mange bibliotekarer i deres desperat forandringsparate kamp for at bevare deres jobs er kommet til at glemme den.
Som røbet for et par nyhedsbreve siden har der været forhandlinger med Nota (Dansk blinde- og ordblindebibliotek) – i første omgang om en fremadrettet aftale om Nota-classic – vi er nået til enighed om en aftale, som vi synes, er fair. Der mangler kun de sidste små juristerier, før vi (forfattere, forlag og Nota) kan få skrevet under. Vi håber – og tror – at også en studie service-aftale og en aftale for den hidtidige og ikke afregnede brug vil følge efter. En årelang kamp for fair betaling nærmer sig endelig en afslutning.
I hvert fald hvis ikke EU vælger at gennemtrumfe et direktiv, som skal implementere den såkaldte Marrakech- traktat, men vil gøre det på en helt unødigt hårdhændet facon, hvor vi kan tvinges til at stille vores værker gratis til rådighed for blinde og ordblinde. Hvilket traktaten intet siger om og naturligvis vil være helt og aldeles urimeligt. For hvorfor skulle vi ikke honoreres for vores ydelser til denne udsatte gruppe, ligesom også Apple, Microsoft og andre, der laver computere og programmer – for ikke at tale om læsepædagoger, oplæsere mv. – bliver her i Danmark? Et intenst lobbyarbejde pågår derfor.
Og det gør det også ift. til en EU-dom i en hollandsk sag, hvor indkøbte e-bøger sidestilles med fysiske bøger – og skal kunne udlånes på samme måde. Det kan få meget store konsekvenser for det private e-bogsmarked, hvis det også indføres i Danmark.
Mange er den seneste tid blevet kontaktet af noget, der kalder sig Vores litteratur, som vil lave en portal, hvor forfattere kan bookes til oplæsning og foredrag på biblioteker. Det kan muligvis være en brugbar ting, mere problematisk er det, at det er et privat og ikke fx Litteratursidens initiativ, og stærkt problematisk at man som forfatter skal betale 1000 kr. årligt for at være der. Det har vi protesteret imod. Der arbejdes nu eftersigende på en model, hvor det er gratis for forfatteren. Vent med at tilmelde dig portalen, til det er afklaret.
Nå, det er ikke kamp det hele. Julefrokosten nærmer sig. Med spisehuset Karmaman på Frederiksberg Allé har vi fundet et godt nyt sted, håber vi. Vi glæder os til maden, vinen, oplæsningerne, dansen måske, men ikke mindst til at se dig.

De bedste hilsner
Jan Thielke,
formand