For et par uger siden skrev Politikens Jes Stein Pedersen om kassationskriterierne på Københavns Hovedbibliotek (og, kan man frygte, landet over), at hvis en fysisk, ikke splinterny bog fandtes som e-bog i eReolen, skulle den kasseres.

Straks kontaktede Danske skønlitterære Forfattere derfor den kassationsansvarlige på stedet, Sanne Caft. Hun afviste sammenhængen og insisterede på, at det eneste område, hvor en e-bogsudgave vil udløse automatisk kassation af en fysisk bog, er opslagsværker og lignende. Hun hævdede, at det modsatte snarere gjorde sig gældende. At hvis man udsendte sin titel som e-bog i eReolen, kunne det smitte af på den fysiske bog og sikre den nye udlån og dermed undgå kassation. Eller måske ligefrem kunne udmønte sig i indkøb af print-on-demand-udgaver.

Vi kan ikke afvise, at der kan være den slags tilfælde. 

Ligeledes må vi selvfølgelig tro den gode Caft og hendes fæller på deres ord, når de påstår, at en fysisk lidt ældre skønlitterær bog ikke vil blive kasseret, fordi den kan lånes i eReolen. Og vi har fået hende til at præcisere kassationsretningslinjerne på Københavns Hovedbibliotek. Men kraftig skepsis må der også til. En simpel googlesøgning viser, at hun i december 2013 sammen med to kolleger stillede nogle mildt sagt ildevarslende spørgsmål i tidsskriftet Danmarks Biblioteker: ”Skal vi smide alle bøger ud, fordi der kommer e-bøger? Hvad med materialevalget, når nu e-bogsportalerne for alvor slår igennem og lovens intentioner om f.eks. kvalitet?”

Indtil der er solidt underbyggede (positive) tal fra Biblioteksstyrelsen og Kulturministeriet (som vi også straks henvendte os til), vil vi bede alle, der har bøger på eReolen, om, at være yderst opmærksomme på, hvordan e-bogsudgaverne har påvirket bestanden af fysiske eksemplarer. Næste opgørelse over biblioteksafgift kommer i starten af april.

De bedste martshilsner

Jan Thielke
formand

PS:
I forlængelse af den ordinære generalforsamling d. 30. april skal vi have suppleret bestyrelsen. Hvis du er interesseret i at stille op til bestyrelsesvalget, er du velkommen til at henvende dig for at høre mere om vores arbejde. Skriv til formand@skoenlit.dk eller ring 61 28 43 16.