Blixen-festen løb af stabelen i forrige weekend – som medarrangører var vi selvfølgelig noget spændte, for nok havde vi lidt erfaring at trække på fra sidste år, men det var jo ikke desto mindre ”den svære toer”. Ville det fungere  i Diamanten og med Martin Krasnik som ny vært og med de nye priser? Det gjorde det, synes vi – og meldingerne fra de deltagende var yderst positive. Vi håber, at det er en fejring, der er kommet for at blive.

Ikke alt er fest og røde løbere. Bog- og Litteraturpanelet har via Danmarks Statistik rundsendt et spørgeskema angående forfattere og oversætteres indtægts- og levevilkår. Det er en meget vigtig undersøgelse, som vi i årevis har forsøgt at overtale kulturministeriet til at iværksætte, så vi vil i den grad opfordre alle til at bruge et kvarters tid på den.

Den er meget, meget vigtig i vores kamp for bedre vilkår, så bær over med at kultursociologen og statistikeren ind i mellem formulerer et spørgsmål eller nogle rubrikker lidt kluntet. At få afdækket indtægts- og arbejdsvilkårene fra bred bestsellerforfatter til smal lyriker er påtrængende vigtigt. Ikke bare tallene – de fleste af dem vil statistikerne selv på forhånd have trukket (biblioteksafgift, legater  fx), uanset om man svarer eller ej – nej mindst lige så vigtigt er det fx at få tal på, hvor meget det ikke-forfatterrelaterede lønarbejde, det fleste forfattere er nødt til at supplere de svingende indtægter med, fylder.

 Det danske samfund er indrettet på lønarbejderes vilkår. Skattesystem, a-kasser, kreditværdighed i banken. Vi falder udenfor og kan bruge en sådan undersøgelse i kampen fremover.

Apropos forfatteren og lønmodtageren. Nyd (eller gennyd) den gode Johannes Ewald – Danmarks første frie digter - i Levnet og Meeninger om hans forhold til en fastansættelse:

 ”Jeg skulde nemlig i Hensigt til Arbeidet, slet intet for mig modbydeligt have fundet i at blive Præst, og at holde 60 Prædikener om Aaret; ifald det havde kunnet tillades mig, at holde dem naar jeg vilde; f.E syv i en Uge, og slet ingen i et Par Maaneder; eller to hundrede i et  Aar; og slet ingen i de to følgende – Men at paatage mig Aar ud og Aar ind, at prædike engang hver Søndag; dertil har jeg neppe Taalmodighed nok”

De bedste sommerhilsner
Jan Thielke,
formand