Kære medlem

Det er – som forventet – ikke nogen munter finanslov, der blev vedtaget for nylig. Grønthøsteren og dens 2%-besparelser kører lystigt videre. Den eneste munterhed ved dens forløb er absurd: nemlig at det pludselig er blevet en forsidehistorie, at regeringen vil stemme for sin egen finanslov.
Vi har måske afværget de helt store katastrofer indtil videre, men også kulturområdet og kunststøtten er ramt af grønthøsteren. Og hos os gør hver fjernet krone dobbelt ondt, fordi der i forvejen er alt for få, alligevel er det som om det lysner lidt. Dansk Folkeparti er stadig det parti, der sætter flest fingeraftryk på kulturpolitikken, men Enhedslisten og til dels SF er også begyndt at røre på sig. Måske fordi de har opdaget at centrum-venstre-protestpartiet Alternativet har hentet stemmer på ikke at være kunst- og kulturfornægtere.
I Sverige blev man i 2017 enige om det største løft af kulturbudgettet i 20 år og i år vil den frie kunst blive tilført yderligere 115 millioner svenske kroner. I Norge har man sløjfet planlagte besparelser  på Udenrigsdepartementets kulturmidler på 24 millioner og i stedet øget Norsk Kulturfonds frie midler med 30 millioner norske kroner. Ligesom at det er lykkedes at få vedtaget, at kunstnerstipendier fra 2018 mindst skal svare til 50 % af den norske gennemsnitsløn.(kilde: http://www.vagant.no/i-2018-vil-de-borgerlige-revolutionere-kulturstotten/+ http://www.kunstkritikk.dk/nyheter/politiske-forskjeller-merkes-pa-kulturbudsjettene/
Den idé med at få løftet arbejdslegaterne, så de står i et rimeligt forhold til almindelige menneskers indtægt, er noget vi fra Danske skønlitterære Forfatteres side længe har forsøgt at overbevise de danske politikere om. At det nu faktisk sker i Norge – og at både Sverige og Norge forøger deres midler til fri kunst bør inspirere den samlede flok af kulturordførere i Danmark – for ikke at tale om Mette Bock – til at slå døren ind ovre i Finansministeriet og få det længe tiltrængte løft.
Danmarks økonomiske krise er ovre. Så det burde være muligt. Det er noget, den siddende bestyrelse kæmper for. Og det er uden tvivl også noget den bestyrelse, der skal vælges til næste generalforsamling (d. 21. april), vil prioritere højt. Stil endelig op! Kampen for vores vilkår og rettigheder er vigtig!
Selv har jeg for nylig meddelt den siddende bestyrelse, at jeg ikke genopstiller – og altså dermed også vil give formandsstafetten – og boksehandskerne - videre.
Bestyrelsen har - som man kan se s. 3 - indstiftet en ny hæderspris, som vil blive uddelt første gang til generalforsamlingen (midlerne stammer fra de ufordelbare Copydan-midler, som også fx Opmuntringslegatet stammer fra).

Husk også de kommende kurser og arrangementer!

Mange januarhilsner
Jan Thielke, formand