Formandens hilsen til medlemmerne
november 2018

November, november, november ...

Kære medlem,
Ifølge T.S. Eliot er april årets grusomste måned. Ifølge Henrik Nordbrandt er november den kedeligste måned - og der er alt for mange af den.

Rent faktisk har der dog ikke været så mange novembre i år som der plejer. Og i dag, tirsdag den 6., hvor jeg sidder og skriver dette, er vejret udenfor det smukkeste, gyldne  efterårsvejr som man kan forestille sig.

Men når november indfinder sig, blir det jo unægteligt mørkere. Ikke mindst på grund af overgangen til vintertid - eller normaltid, som det retteligt hedder.

Og i mere overført forstand - hvilket er nok så væsentligt for en forening som DsF! - ser det kulturpolitiske klima også temmelig mørkt ud. Som nævnt i sidste måneds nyhedsbrev, er armslængdeprincippet, en hovedhjørnesten i dansk kulturpolitik siden 60'erne, under stærkt pres, og den nuværende regerings og dens støttepartis kulturpolitiske dagsorden kan ikke betegnes som specielt venlig over for danske kunstere.

Det er bl.a. den kulturpolitiske situation, bestyrelsen skal diskutere på sit seminar her på lørdag, den 10. Situationen - og hvordan vi skal få vores stemme hørt.

En anden væsentlig sag: Kontrakter. I morgen, onsdag den 7., skal jeg mødes med ophavsretsadvokaten Peter Schønning for at diskutere en minimumskontrakt, vi kan anbefale vore medlemmer. Det vil være meget praktisk i en tid, hvor de faste bogpriser - og dermed også normalkontrakten - er afskaffet. Det kommer der forhåbentlig noget fornuftigt ud af.

Afslutningsvis skal jeg opfordre alle til at melde sig til foreningens julemiddag! Den afholdes den 1. december kl. 18.30, på Café Gammeltorv, som sjovt nok ligger på Gammeltorv i København.

De bedste novemberhilsener
Peter Rønnov-Jessen, formand

Læs tidligere formandshilsener

2018
November
Oktober
September
August
Juni-juli
Maj
April
Marts
Februar
Januar

2017
November
Oktober
September
August
Juni-juli
Maj
April
Marts
Februar
Januar