Formandens hilsen
februar 2019

Kære medlem,

I sidste månedsbrev omtalte jeg et møde der skulle afholdes i Dansk Kunstnerråd den 15. januar, med medvirken af fire kulturpolitikere: Mogens Jensen fra Socialdemokratiet, Bertel Haarder fra Venstre, Nikolaj Bøgh fra De Konservative og Søren Søndergaard fra Enhedslisten.

Og hvis man ellers kan tage de udsagn der kom frem på mødet for nogenlunde gode varer, må man sige at det lover godt for kulturpolitikken i en kommende regering - hvis Dansk Folkeparti vel at mærke ikke får afgørende indflydelse på den. For samtlige fire politikere, fra højre til venstre i det politiske spektrum, afviste pure DF's provinspopulistiske kunst- og kulturstøttedagsorden.

Nuvel, politikere er politikere, og de har selvfølgelig også været bevidste om hvilket publikum de talte til. Men man kan faktisk godt få en fornemmelse af at kunst- og kulturpolitikken kan komme til at spille en central rolle i den kommende valgkamp og regeringsdannelse. Således modtog foreningen i går, tirsdag den 5. februar, en invitation fra Socialdemokratiet til konferencen "KULTUR TIL ALLE - SÅDAN NÅR VI UD TIL FLERE!"

Som vi i DsF naturligvis har tilmeldt os.

For hvis det virkelig skulle være sådan at kulturpolitikken er ved at rykke ind mod centrum fra dén yderste periferi i det politiske spil, hvor den i så mange år har befundet sig, er det naturligvis vigtigt for os at være på tæerne nu. Hvilket vi i bestyrelsen også talte om på det seminar, vi afholdt den 26. januar, og på bestyrelsesmødet i forgårs, den 4. februar.

Så lad os krydse fingre, mødes så meget med politikere som vi kan komme til, og så ellers håbe på det bedste!

De allerbedste februarhilsener
Peter Rønnov-Jessen


Formandens hilsen
januar 2019

Kære medlem,

Godt nytår!
Så er vi gået ind i det nye år, som ikke blot er et nyt år, men tillige et valgår. Hvilket jo ikke er så uinteressant for en forening som DsF. Man kan jo håbe på at vi får en regering og en kulturminister, som er lidt mere venligt stemt over for samtidskulturen og kunstnerne, end det er tilfældet nu.
Det vil alt sammen vise sig. Men at der venter et vist lobbyarbejde for kunstnerorganisationerne, er uomtvisteligt. Både for de enkelte organisationer, og for en tværfaglig organisation som Dansk Kunstnerråd, som på tirsdag, den 15. januar, afholder "kunst- og kulturoptakt til folketingsvalget 2019", hvor rådsmedlemmerne bl.a. får lejlighed til at møde Mogens Jensen fra Socialdemokratiet, Bertel Haarder fra Venstre, Nikolaj Bøgh fra De Konservative, og Søren Søndergaard fra Enhedslisten.
Det skal blive interessant at lodde stemningen. Vi kan næppe forvente mirakler, men det er vel ikke helt utænkeligt at den kommende regering - hvordan den så blir sammensat - vil føre en kulturpolitik som er mere nådig over for nutidskunsten end den, der er blevet ført i de seneste år, hvor fokus tydeligvis har været på kulturarven, og samtidskunsten og dens udøvere i nogen grad er blevet ladt i stikken.
Og selv om man selvfølgelig ikke bør gøre sig urealistisk høje forventninger, vil vi i hvert fald i DsF gøre hvad vi kan for at søge indflydelse på kulturpolitikken.
Og, hvem ved? Når det er blevet forår, vil håbet måske stråle lige så lysegrønt som løvet på træerne!

De bedste januarhilsener
Peter Rønnov-Jessen, formand