Kære medlem

SAXO Digitalisering, der er et samarbejde mellem SAXO.com og eReolen, er begyndt at tilbyde forfattere digitalisering af bøger, der ikke allerede er udgivet som e-bøger. Ebøgerne vil blive solgt på SAXO.com og lånt ud på eReolen.
Det er et projekt, der er støttet af Kulturministeriet. Hensigten med det er naturligvis at gøre udvalget af e-bøger større, at skubbe på den digitale brug af litteratur og at få også primært 2-10 år gamle (men også ældre) titler digitaliseret. Det kan der siges meget godt om, især det at man tilgængeliggør titler fra forfatteres backliste, som ikke længere lagerføres og måske kun findes i begrænset antal på bibliotekerne. Og som man som forfatter har uudnyttede rettigheder til. Som forfatter må man tilbyde bøger, man selv har e-bogsrettighederne til.
Man skal i den forbindelse være opmærksom på rettighederne til bogforside (og eventuelle illustrationer). Har man ikke dem, skal man sørge for, at der bliver fremstillet en ny til dette brug. Hvis eReolens og Saxos programudvalg vurderer, at de er egnede, kan man således vække henslumrende titler til live - de kan nå nye læsere, og man tjener måske tilmed lidt.
Men projektet, som man kan læse Saxos beskrivelse af på side 5 og 6 i dette nyhedsbrev, rejser også nogle spørgsmål, som man bør overveje, inden man kaster sig ud i det.
Den forfatter, der ikke selv kan komme med sin bog som ebog, ”betaler” for digitaliseringen ved ikke at få vederlag for de første 75 udlån gennem eReolen. 75 udlån svarer til en betaling på ca. 1000 kr. At vi som forfattere skal spytte i kassen i et sådant ministerielt projekt, mener jeg principielt, er diskutabelt. Ingen af de øvrige faggrupper, der er involveret i projektet, leverer, så vidt jeg ved, gratis arbejde. Men det skal vi. Vi som er den lavest indtjenende. Forfatteren får dog selv ejerskabet til den digitale fil. Men den pågældende e-bog skal udbydes via SAXO.com og eReolen i mindst 2 år. Til gengæld er royaltyen så på 70 % til forfatteren, når der sælges direkte gennem Saxo. Hvis man har overdraget ebogsrettighederne til sit forlag, er det forlaget, der indgår aftalen, og da skal forfatteren ikke give afkald på vederlag for de første 75 udlån.
Hvilken virkning vil det, at et værk er blevet tilgængeligt som ebog, få på bestanden af de fysiske bøger på bibliotekerne? Vil de fysiske bøger blive kasseret straks og i hobetal, fordi bibliotekerne vil nøjes med ebogen, eller vil det, at nogle begynder at læse bogen i ebogsform medføre flere udlån af den fysiske bog (og dermed langsommere kassation)?
Det er vanskeligt at sige. Og det vil sikkert være forskelligt fra titel til titel. Det er svært for mig helhjertet at støtte projektet. Jeg er ambivalent. For nogen vil det kunne betale sig. For andre måske ikke, eller med nød og næppe.
Til noget andet og mere entydigt godt. Den 29. november afholder vi den store julefrokost. Man kan stadig tilmelde sig!

De bedste novemberhilsner
Jan Thielke formand