Kære medlem

Biblioteksafgiften er igen til debat. Formanden for Dansk biblioteksforening, Steen B. Andersen, og Alex Ahrendtsen fra Dansk Folkeparti slår i (u)skøn forening til lyd for at bundgrænsen skal sænkes og at der skal være loft over udbetalingerne.

Der er ingen tvivl om biblioteksafgiften ikke er perfekt - og at den godt kunne fortjene en justering, men at sænke bundgrænsen markant under de 2.130 kr. den er på nu, vil bare være en symbolsk handling og ikke afhjælpe, det der er problemet, nemlig at smalle kvalitetsforfatteres bøger stort set kun findes på landets hovedbiblioteker. Hvad man i stedet burde gøre var at forpligte også filialerne på kvalitetskriteriet og fordoble pointsatsen for lyrik og opjustere pointsatsen for voksen skønlitteratur. Og etablere legater som særligt er rettet mod fx talenter og smalle kvalitetsforfattere. Det vil hjælpe den mest nødlidende gruppe biblioteksafgiftsmodtagere.

Alex Ahrendtsens forslag om et loft er slet skjult ringeagt for vores profession. Han maskerer det som ”solidaritet”. Biblioteksafgiften er en kulturstøtte, men den gives naturligvis også som kompensation for at man som forfatter er tvunget til at stille sine bøger til rådighed for offentligt udlån og for det manglende salg (og genoptryk), det medfører. At en biblioteksforenings formand støtter et sådant forslag er forstemmende. Eller rettere, hvis man endelig skulle lege med på tanken, så skulle et solidarisk loft på fx 350.000 vel også gælde honoreringen af biblioteksdirektører, bibliotekarer osv. Og i resten af samfundet. Den øverste top i biblioteksvæsenet oppebærer lønninger på mindst en million hver. Før den første professionelle bibliotekar blev ansat for godt 100 år siden, var det at være bibliotekar et ulønnet kald, der blev varetaget af pensionerede skolelærere.

Senere på året iværksættes endelig en stor undersøgelse af forfatteres levevilkår. Vi har i årevis opfordret ministerie og styrelse til at lave én. Det er endelig lykkedes. Det er Bog- og Litteraturpanelet, der står for undersøgelsen, og det bliver Danmarks Statistik, der kommer til at behandle svar og data. Det er en meget vigtig undersøgelse for vores kamp for bedre vilkår for skønlitterære forfattere.

 

Jan Thielke
formand