formand

Kære medlem

Det er en meget giftig kulturpolitisk situation i øjeblikket. På den ene side har vi en Lars Løkke Rasmussen-regeringen, der har læst mange måneders menings-målinger og alt for godt synes at vide at et nederlag ved det valg, der skal afholdes senest juni næste år, er uundgåeligt. Derfor klæber Løkke og regeringen til taburetterne, uanset hvilke skandalesager der dukker op. Og værst. Fordi Løkke-regeringen føler sig overbevist om ikke at beholde regeringsmagten, har den, synes det, en masse aftryk, den skal nå at sætte før deadline.  På den anden side har vi et Socialdemokrati, der ikke vil love at rulle besparelser på kulturbudgettet tilbage, hvis vi får en såkaldt rød regering efter et valg, selv om partiets kulturordfører Mogens Jensen slår sig i tøjret. Og selvom finanskrisen for længst er slut og dansk økonomi sjældent har haft det bedre.  Fokuseres skal der alligevel, som det hedder, når man ikke vil kalde en grønthøster en grønthøster eller en besparelse en besparelse.  Besparelse til hvad? Jagerfly og skattelettelser. Og en bilbro over Kattegat.

I Danmark er der tradition for brede forlig på kulturområdet. Og det gælder også medieforlig. Sådan ser det ikke ud til at blive i denne omgang. Og det kommer fx DR i dén grad til at mærke. Og Radio 24syv.  Med deres massive fokus på seertal og store svigt af kulturstoffet de seneste årtier, kan man sige at DR ligger, som de har redt.  Men selvom public service-puljen skal seksdobles, står hundredevis af millioner til at forsvinde ud af det danske mediemiljø. Og det kommer næppe til at højne kvaliteten. Heller ikke i dækningen af litteratur og anden kunst. Man kan kun håbe (og kæmpe) for at de sparede penge bliver på medie-området. Og så skal vi selvfølgelig kæmpe for at litteratur bliver en langt mere markant del af DRs public service-forpligtelse og en ufravigelig del af kravene til public service i public service-puljen. På dén front er der faktisk sket noget på det seneste. Selv DR forstår nu igen begrebet public service på en mere klassisk måde.

Tilbage er der blot at sige: husk generalforsamlingen d. 21. april! Her vil de to kandidater, der har meldt sig til at efterfølge mig som formand for foreningen få mulighed for kort at præsentere deres program. Det drejer sig om Peter Rønnov-Jessen og Peter Adolphsen. Og efter selve generalforsamlingen uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for første gang. Det bliver med bobler til.

 De bedste aprilhilsner
Jan Thielke, formand