Kære medlem

Solen skinner, det er for alvor blevet forår. Folketingsvalget rykker nærmere. Og, som også nævnt i flere tidligere nyhedsbreve, ser det ud til at kulturpolitikken kan komme til at spille en mere central rolle i den kommende valgkamp end den har gjort i dansk politik i mange år. Hvilket også afspejles i den seneste tids mødeaktivitet, ikke mindst hos Dansk Kunstnerråd, hvor der har været flere møder desangående. Bl.a. et stort arrangement, "Kunst og kultur ifølge danskerne", afholdt på Arbejdermuseet den 12. marts med deltagelse af en del politikere. Og i fredags, den 29. marts, afholdt Socialdemokratiet en såkaldt kulturkonference, "Kultur til alle" i 3F's lokaler, hvori jeg deltog på foreningens vegne.
 
Set med forfatterøjne var det ikke voldsomt relevant, fokus var mest på hvordan man skulle få flere til at gå i teatre og på museer - hvilket selvfølgelig også, helt overordnet, er vigtigt. Og dét at der overhovedet sættes fokus på kulturpolitikken er naturligvis i sig selv meget væsentligt. Mogens Jensen, Socialdemokratiets kultur- og medieordfører, sagde imidlertid noget som jeg fandt ret bemærkelsesværdigt: Han gjorde sig lystig over DF's og Venstres provinsfetichisme, og bemærkede at der jo var en grund til at flere kunstnere i forhold til indbyggertallet modtar kunststøtte i hovedstaden end i provinsen - nemlig dén enkle, at der i forhold til indbyggertallet simpelthen bor flere kunstnere i hovedstadsområdet end i provinsen.
 
Det var interessant, syntes jeg - og opløftende. Ville sosserne mon omsider gøre op med den populisme, som i så høj grad har præget kulturpolitikken her i landet siden årtusindskiftet?
 
Noget kunne tyde på det. Men måske så alligevel ikke. For den følgende dag meddelte Berlingske, i forbindelse med sagen om Radio 24syvs forestående lukning:
 "S afviser at forhindre dødsstød til Radio24syv: Den er for københavnsk"!

 Nå, vi får se. Det vil jo altsammen komme for en dag. En dag.
 Og oven over alting - stråler Moder Sol!

De allerbedste aprilhilsener
Peter Rønnov-Jessen