Kære medlem

Det har været en lang varm sommer. I denne uge er det så pludselig blevet efterår, men bogsæsonen er jo også så småt begyndt.

Vi er i år 1 efter Kunststøttereformen. Danske skønlitterære Forfattere og det øvrige kunstneriske miljø fik forhindret nogle af de værste tankeløsheder. Men her i efteråret kan vi som forfattere mærke den første uheldige konsekvens af, at Kunstfond og Kunstråd er lagt sammen. I dette og det næste nyhedsbrev ville man kunne finde en påmindelse om, at man senest 1. oktober skulle indsende sin ansøgning om et (projekt-)arbejdslegat til Kunstrådets litteraturudvalg. Den mulighed er væk nu. Projektarbejdslegaterne er nu samlet i Kunstfondens legatudvalg og her har man valgt blot at operere med én ansøgningsfrist. Frem til 2013 havde vi tre årlige ansøgningsmuligheder til to udvalgs forskellige øjne. Nu har vi én. Det må laves om. Ikke én eller to lange årstider må man vente, før man igen har en ansøgningschance, men hele fire.

Én enkelt forbedring er der dog sket. Nemlig at rejselegaterne er blevet placeret i projektudvalget med en egen ansøgningsfrist - hvilket Danske skønlitterære Forfattere havde talt for i adskillige år, når embedsmændene undrede sig over hvorfor så relativt få forfattere søgte at komme ud. I den gamle struktur lå fristen til ansøgning af rejselegat sammen med arbejdslegaternes, som jo alt andet lige vil blive prioriteret af de fleste. Fordi det er dem, dem der kan give det daglige brød. Eller i hvert fald et bidrag til det.

Se ansøgningsfristerne for rejselegater og ophold i diverse legatboliger på side 3,7, 8 og 9.

De bedste augusthilsner

Jan Thielke, formand