Hvem betaler?

Et stigende antal professionelle forfattere oplever desværre at modtage anmodninger om at komme ud og læse op af deres værker helt uden beregning, eller at de i 'bedste fald' tilbydes et symbolsk honorar i form af tre flasker rødvin eller lignende. Det kan vi forfattere selvsagt ikke leve af.
Danske skønlitterære Forfattere arbejder derfor i øjeblikket på en såkaldt vidensbank, hvor forfattere kan finde eksempler på gode standardsvar på denne slags opfordringer. 'Banken' udvides løbende. Send gerne eksempler på gode svar. Skriv til kontor@skoenlit.dk

Eks. 1

Kære X

Det lyder som et fint arrangement, som jeg som sådan godt kunne være interesseret i at deltage i. Men den manglende honorering gør mig skeptisk i forhold til henvendelsens seriøsitet.
Jeg bliver derfor nødt til at spørge, om der slet ingen honorering sker i forbindelse med arrangementet? Arbejder andet personale, herunder bibliotekarer (og rengøringspersonale), gratis i tiden arrangementet løber - og i planlægningstiden?
Da jeg formoder, at dette ikke er tilfældet, ser jeg frem til, at I vender tilbage med et tilbud om rimeligt honorar (plus befordringsgodtgørelse). Husk i øvrigt at der kan søges honorarstøtte fra Forfattercentrum (link).

Med venlig hilsen
Y


Eks.2

Kære (indsæt navn på institution/virksomhed/organisation/festival/beværtning),

Jeg håber, at vi kan finde et kompromis vedrørende et honorar, der kan tilgodese begge parter. Eftersom at skriften i de bøger, artikler og oplæsninger af samme, er mit levebrød, har jeg ikke råd til at bidrage med tekst eller oplæsning uden et monetært bidrag. Det er simpelthen mit levegrundlag. Jeg håber, at I kan se fornuften i at støtte den voksende udfoldelse af skønlitterære aktiviteter ved at honorere efter hjertet.

Jeg glæder mig til at høre fra jer.

Bedste hilsner,
XX


Til arrangører af oplæsninger

I tilfælde af, at arrangøren ikke selv har økonomi til at honorere den inviterede forfatter, opfordrer DsF til at man søger honorartilskud hos Forfattercentrum, som administreres af Statens Kunstfond.
Læs mere her: http://www.kunst.dk/kunststoette/puljestamside/tilskud/forfattercentrum/