Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur

Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse, iværksat af branchemagasinet Bogmarkedet og rundsendt til medlemmerne i december 2015, kan nu downloades som pdf-fil her Spørgeskemaundersøgelse vedr. ytringsfrihed >

 

 

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
We do not share your personal details with anyone.