Forfatterundersøgelse om ytringsfrihed og (selv)censur

Resultatet af denne spørgeskemaundersøgelse, iværksat af branchemagasinet Bogmarkedet og rundsendt til medlemmerne i december 2015, kan nu downloades som pdf-fil her Spørgeskemaundersøgelse vedr. ytringsfrihed >