Kære medlem

Statsminister Helle Thorning-Schmidt nævnte i sin åbningstale i Folketinget ordet kultur to gange. Første gang - hen mod slutningen - i forbindelse med grønlandsk hvalfangst og lidt senere igen generelt vedrørende rigsfællesskabet.
I en situation, hvor Danmark - endnu en gang - er krigsførende, og hvor finanskrisens eftervirkninger stadig påvirker dansk økonomi og det danske velfærdssystem, kunne vi ikke forvente nogen fremtrædende plads i en sådan tale, men hvad er det slet ikke at blive nævnt signal om? Næppe nedskæringer, men om fortsættelse af det bevillings-status quo regeringen har opretholdt i sin tre år.
Her i 50 året for Statens Kunstfonds oprettelse kunne det ellers have været velgørende, hvis regeringen ikke bare havde nøjedes med en kunststøttereform, der var gratis, og tilmed for os forfattere var et centralistisk tilbageskridt, men tog fat på at gøre noget ved de absurditeter, de mange reformer af kunststøtten har medført.
Især politikernes stadige beskæring af de livsvarige hædersydelser har forplumret det oprindeligt enkle system. Var man på den livsvarige, fik man et fast beløb og havde ikke nødig at søge enkeltstående arbejdslegater, som var beregnet på talenterne og de godt udfoldede. Længe har også mange hæderkronede på den livsvarige været nødt til at søge.
Generelt har vi som gruppe mistet flere indtægtskilder de sidste årtier. Bestillinger fra Radioteatret, oplæsninger i DR og kronikhonorarer er forsvundne eller minimerede osv. Noget skal der gøres. Og vi vil selvfølgelig ufortrødent løbe politikerne på dørene for at gøre vores indtægtsmuligheder bedre. Men vi har også, sammen med andre foreninger med forfattermedlemmer, sagt ja til at deltage i et - tre-årigt - forsøg på at etablere et Forfatternes Forvaltningsselskab, som skal sikre os bedre udnyttelse af de værker, vi har skrevet. Fx på de mange nye platforme, der skyder op.
Hvis det bliver en succes, dvs. sikrer os forfattere substantielle nye indtægter, vil selskabet fortsætte. Og det er selvfølgelig vores håb. Jeg vil give en uddybende forklaring om forsøget med Forfatternes Forvaltningsselskab i næste nyhedsbrev.

De bedste efterårshilsner
Jan Thielke, formand