Forfatternes Litteraturhistorie: Dorthe Nors om Ingmar Bergman

Kort utilgængelig

Dato/Tidspunkt
Dato - 29/01/2019
7:00 pm - 9:30 pm

Sted
Københavns Hovedbibliotek

Arrangementstype


DsF fortsætter i det nye rækken af aftener, hvor forfattere fortæller
 om et forfatterskab som har betyder meget for forfatteren.
Som noget nyt har vi valgt at samarbejde med Københavns Hovedbibliotek. Aftalen indbebærer at Hovedbiblioteket lægger lokale til arrangementerne, mens det stadig er DsF, som udvælger – og via de ufordelbare ophavsretsmidler modtaget via Copydan Tekst & Node – honorerer de forfattere, der kommer og fortæller.
Vi håber, at dette nye samarbejde vil give Forfatternes Litteraturhistorie en større synlighed og dermed også et større publikum.
Der vil også fremover være gratis adgang til arrangementerne,
både for medlemmer og ikke-medlemmer.

Første arrangement i 2019 er:
Dorthe Nors
om Ingmars Bergmans ‘Laterna Magica’