Calling writers/artists of intercultural background
who would be interested in mentoring from a professional Danish writer


The Danish Arts Council has donated a specific support for resident artists with an intercultural background.
Danish Fiction Writers Association now calls for applicants, who can be offered 15 hours of mentoring by a Danish professional colleague. Danish Fiction Writers Association will also be able to help with advices on the Danish arts funding system, publishing, etc.

Who can apply?

Artists with an intercultural background who live in Denmark and write in Danish.
A previous and documented production of text and/or other artistic projects is required.
Open doors In addition, you are also invited to participate in our events in order to make your access to the Danish artistic communities a little easier.


Application

The application must include: 1) A short presentation of who you are, including your curriculum and contact information. 2) A description of your project and need for mentoring
The application must be no more than 3 A4 pages in total.
If you have suggestions for a specific mentor, please indicate this in the application, although we cannot guarantee that the request may be granted.
All applications will be assessed by the association's board.


Please, send or email your application to: Danish Fiction Writers Association, Kronprinsessegade 34B, 2. sal, DK-1306 København K kontor@skoenlit.dk no later than November 1 2013.


For further information, please contact:
email : kontor@skoenlit.dk - or phone: 61 28 68 26 /Monday - Wednesday 10 – 14


Er du forfatter med interkulturel baggrund - og vil du have hjælp af en professionel forfatter?

Statens Kunstråd har afsat penge til en særlig støtte til herboende kunstnere med interkulturel baggrund.
Danske skønlitterære Forfattere kan derfor tilbyde dig 15 timers mentorhjælp af danske, professionelle
kolleger. Danske skønlitterære Forfattere vil samtidig kunne være behjælpelig med rådgivning om det
danske kunststøttesystem, oversættelsesmuligheder, m.v.

Hvem kan søge?

Kunstnere med interkulturel baggrund, som bor i Danmark og skriver - eller forsøger at skrive - på dansk. Du
skal kunne dokumentere, at du har en forudgående produktion af tekster og/eller projekter, der berettiger
til professionel vejledning.

Åbne døre

Du er samtidig velkommen til - gratis - at deltage i vore kurser og arrangementer, således at vi kan være med
til at knytte kontakter og gøre adgangen til de kunstneriske miljøer lidt nemmere for dig.

Ansøgning

Ansøgningen skal indeholde:
1)En kort præsentation inkl. dit CV og kontaktoplysninger.
2) En beskrivelse af dit projekt og evt. ønsker til vejledning.
Ansøgningen må maks. fylde 3 A4-sider i alt.
Hvis du har forslag til en specifik mentor, er du velkommen til at anføre dette i ansøgningen - vi kan dog ikke
garantere, at anmodningen kan efterkommes.
Alle ansøgninger vil blive vurderet af foreningens bestyrelse.
Din ansøgning sendes til kontor@skoenlit.dk senest den 1. november 2013.
Ønsker du yderligere oplysninger, så send os en mail
eller ring på tlf. 61 28 68 26 (mandag - onsdag kl. 10 – 14)