Fra formanden:

Hvis vi skruer tiden et år tilbage, var det i disse dage, at eReolen.dk blev lanceret som en forsøgsmodel, der skulle gøre det muligt for boglæserne at låne e-bøger på landets biblioteker.

Det er værd at hæfte sig ved et bestemt ord i ovenstående, nemlig forsøgsmodel. Ifølge nudansk ordbog defineres et forsøg som en handling, der har til formål at finde ud af, hvad der vil ske under bestemte forhold. Man afprøver rammer, muligheder og konsekvenser og bruger erfaringerne til at beslutte sig for, om der skal være et videre forløb, og hvordan det i så fald skal se ud.

Det var netop hensigten med de 12 måneder, fra november til november, som nu er gået, bortset fra at der blev taget hul på genforhandlingerne allerede i juni, eftersom den ene part i forlovelsen, nemlig forlagene, på det tidspunkt kunne meddele, at der skulle ændringer til.

Eftersom det første forsøg med eReolen.dk overordnet havde fulgt bibliotekernes ønsker, var det forventningen, at man i den næste periode afprøvede forlagenes udspil om en licensmodel, der til forveksling ligner de forhold, der gør sig gældende for indkøb og udlån af papirbøger. Det vil sige, at bibliotekerne anskaffer sig et eller andet antal licenser per titel, at brugerne måske oplever lånekø og begrænsninger, og at der i øvrigt relativt nemt vil kunne etableres en biblioteksafgift.

Kritikerne vil hævde, at restriktioner er imod hele digitaliseringens væsen. Det er de for så vidt også, i hvert fald hvis man definerer digitaliseringen som grænseløs og baseret på fri adgang. Det ændrer dog ikke ved, at vi i bund og grund bare taler om en datateknologi, og at vi selv bestemmer, hvad vi vil med den. Hvor om alting er: Bibliotekerne var villige til at flytte sig en kvart centimeter, men ikke så langt som til at lade en licensmodel stå sin fulde prøve.

Resultatet er som bekendt blevet, at eReolen.dk fortsætter i en skrabet model uden deltagelse af de forlag og forfattere, hvis titler man hidtil har kunnet finde på ebogshylderne. Dér kunne historien så være endt, men det gør den ikke, for fra forlagsside bliver der nu lanceret et alternativ, baseret på licensmodellen, som forventes at være på plads inden årets udgang. Det kan man læse mere om senere i dette nyhedsbrev.

Danske skønlitterære Forfattere har støttet forlagenes ønsker for at servere et modspil til eReolen.dk og deler holdningen om, at erfaringerne taler for en licensmodel, både af kommercielle og kulturpolitiske hensyn. Faktum er imidlertid, at med to forskellige modeller bevæger udlån af e-bøger sig ud i en gråzone, der ikke sikrer borgerne lige adgang til dansk litteratur. Det vil med andre ord betyde en forskel, om man har adresse i Hanstholm eller i Hørsholm, og om det lokale bibliotek læner sig op af eReolen.dk eller forlagenes kommende licensmodel.

Det har aldrig været hensigten med biblioteksloven. Det er bestemt heller ikke vores og formentlig heller ikke politikernes. Derfor er det eneste sikre for nærværende, at det bliver endnu en føljeton, som vi kommer til at følge tæt de næste, lange tider.

 

Med venlig hilsen

Inge Lise Hornemann

Formand