Persondatapolitik

Du giver herved dit samtykke til, at personoplysninger, der vedrører dig, kan gøres til genstand for behandling hos Danske skønlitterære Forfattere i forbindelse med Danske skønlitterære Forfattere behandling af din henvendelse.

Behandlingen indebærer, at dine personoplysninger kan blive delt med personer, som er ansat i eller på anden måde tilknyttet med Danske skønlitterære Forfattere, herunder som juridiske konsulenter, samt medlemmer af med Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse.

Behandlingen indebærer desuden, at dine personoplysninger kan blive registreret og opbevaret som led i elektronisk sagsbehandling.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette skriftlig henvendelse til med Danske skønlitterære Forfattere.

Vi behandler dine personoplysninger fortroligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder reglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven.