Danske skønlitterære Forfattere

Nyheder

Formandens hilsen til medlemmerne

Dec. 2019

Forgangne måned havde foreningen den store glæde og ære at tildele 50 dygtige forfattere vores nye Skulderklaplegat.

Det er siden kommet for en dag, at der findes nogle misforståelser angående dette legat. Tillad mig derfor at opremse diverse oplysninger:

1.     Legatet er finansieret af de ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node. Disse penge må ikke bruges kun til fordel for foreningens medlemmer, men skal bruges bredt til at fremme vilkårene for alle skønlitterære forfattere i Danmark.
2.     Skulderklaplegatet er et uansøgt hæderslegat og derfor som sådan skattefrit. Vi har derfor kunnet kanalisere næsten dobbelt så mange penge ned i forfatterlommer (hvilket i sidste ende – spidsformuleret – er foreningens kerneformål).

Læs mere her >

Om DsF

Hvad tilbyder DsF?

Danske skønlitterære Forfattere - DsF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

Kalender

November

30/11 kl. 18:
Julefrokost, Café Gammeltorv, Kbh. K (Alt optaget!)

December

2/12 kl. 13:
Bestyrelsesmøde, DsF, Kbh. K

3/12 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Anne-Cathrine Riebnitzsky om 'Savannah',
Københavns Hovedbibliotek, Kbh.

19/12 - 5/1
Kontoret holder lukket

 

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere.  I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, men der er stadig forhold, hvor det er nødvendigt at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. Derfor findes Danske skønlitterære Forfattere.

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet - brug nedenstående formular - og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.

Anmodning om optagelse