Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Undersøgelsen vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed

Bemærk: Det er ikke længere muligt at indsende vidnesbyrd.


Undersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed

I dag d. 21/10-2020 aktiveres undersøgelsen vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand. Undersøgelsen er bestilt af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag og varetages af en ekstern advokat Pernille Backhausen.

Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvordan vi konstruktivt og fremadrettet kan opnå en sund kultur for samarbejdet mellem forfatterstand og forlag.

Undersøgelsen har fokus på krænkelser begge veje og vil være fuldt anonym for anmelder. Det er en kvalitativ undersøgelse baseret på vidnesbyrd, og vidnesbyrdene vil blive anonymiseret i den endelige rapport, som forventes klar før jul.

Du kan tilgå undersøgelsen her:
https://forfatterstanden.whistleblowernetwork.net

Del meget gerne med kolleger, som ikke er medlemmer af hverken DSF eller DFF.

Det vil være muligt at afgive vidnesbyrd i perioden fra 21. oktober til 22. november 2020.

Venligste hilsner fra
Peter Adolphsen, formand

Pressemeddelelse om undersøgelsen kan downloades her >

 

Læs flere nyheder her >


Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


Relevante links p.t.

Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Kalender

3/12 kl. 17:

Forfatternes Litteraturhistorie:
Hassan Preisler om Hans Kirks 'Fiskerne'

Københavns Hovedbibliotek, Kbh.


 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.
Skriv til kontor@skoenlit.dk