Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Der er lys for enden af corona-tunnellen, men der er gånnok langt derhen. Ulideligt langsom vaccine-udrulning. Nye smitsomme mutationer. Truslen fra tredje og fjerde bølge. Med en vatpind oppe i næsen spekulerer man på, om det nogensinde holder op.
 
Og det gør det nok ikke. Corona-pandemien klinger vel af en dag, men andre kriser vil tage over: Klima- og biodiversitetskriserne er allerede ubestridelige fakta. Atommissilviftende autokrater. Fanatisk religiøse oliemilliardærer. Fagforeningshadende techbillionærer.
 
Alligevel er jeg optimist. Grundlæggende er der håb for menneskeheden (se fx den nys udkomne bog Det gode menneske af Rutger Bregman). Darwinismens survival of the fittest er ikke nødvendigvis en kamp til døden om knappe ressourcer, men mindst lige så meget et spørgsmål om evnen til at arbejde sammen til gensidig nytte (se fx Stephen Jay Goulds essay Kropotkin was no crackpot).
 
Mutualisme er måske naturens allermest gennemgående træk. Mycelietrådene, der forbinder træernes rødder. Næsehornet med dets oksehakker. Bakterierne i vores tarme. Alle er vi afhængige af alle mulige andre.
 
Den mest basale sandhed er at 1 +1 ikke kun er 2, men 3 (eller noget helt ukvantificérbart mere). Helheden er større end summen af sine dele. 
 
Og her kan jeg ikke dy mig for at påpege parallellen til vores egen lille forfatterverden: Vi står stærkest sammen. I kontraktforhandlinger med forlagene. Som lobbyister overfor politikerne. Som stemme i offentligheden. Som organisation står DSF sammen med den anden forfatterforening, med forlag, biblioteker og boghandlere i vores fælles kamp for overlevelse.  
 
Så kære medlemmer: I skal have tak for at være netop det.

Med venlig hilsen

Peter Adolphsen
Formand

Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


Relevante links p.t.

Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


PRIORITER KUNSTEN, KULTUREN OG DANMARKS UNGE UNDER GENÅBINGEN

En lang række professionelle kunstorganisationer, heriblandt DSF, er gået sammen om to konkrete forslag til at fremme kunsten og kulturen under landets genåbning!

Læs mere her>

11/3-2021


 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.
Skriv til kontor@skoenlit.dk