Danske skønlitterære Forfattere

Nyheder

Pressemeddelelse fra de danske forfatterforeninger 27/3

Det er med stor glæde, at de to forfatterforeninger i Danmark modtager nyheden om, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu omfatter forfattere, oversættere og illustratorer med ned til 10.000 kr. i månedlig indtægt mod tidligere 15.000 kr. som nedre grænse.
“Vi er først og fremmest glade for den her ændring, fordi den simpelthen betyder, at flere af vores medlemmer nu er omfattet af ordningen, nemlig dem, der har allermest brug for hjælp, fordi de i forvejen havde skrøbelige økonomier,” udtaler Morten Visby og Peter Adolphsen, formænd for Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

“Vi er også glade for ændringen, fordi den er udtryk for, at vores intensive lobbyarbejde i disse dage har båret frugt, og at politikerne har lyttet til os. Samtidig vil vi dog gerne understrege, at der stadig er behov for mere fleksibilitet i ordningen, og vi vil bl.a. arbejde videre på at få indført mulighed for at opfylde kravet om minimumsindtjening med en kombination af A-indkomst, B-honorarer og virksomhedsoverskud.” siger de to formænd.

Læs flere nyheder her >


Om DsF

Hvad tilbyder DsF?

Danske skønlitterære Forfattere - DsF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

Kalender

31/3 kl. 19:
Kursus: Skat og økonomi
v. revisor Henrik Ladewig
OBS: Udskudt. Ny dato oplyses sidenhen!

2/4 kl. 17
Forfatternes Litteraturhistorie:

Dy Plambeck om Tove Ditlevsen
Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K
OBS: Udskudt til 6/10

25/4 kl. 14:
Ordinær Generalforsamling
+ Prisoverrækkelse af Hædersprisen
OBS: Udskudt. Ny dato oplyses sidenhen!

18/5 kl. 20:
Stambordstræf

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K

1/6-20/6
Sekretariatet holder sommerferie

9/9
Oplæsningsteknik og stemmetræning I
v/ Lone B. Skovgaard

DSF, Stavangergade 6, Kbh. Ø

23/9
Oplæsningsteknik og stemmetræning II
v/ Lone B. Skovgaard

DSF, Stavangergade 6, Kbh. Ø

6/10 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Dy Plambeck om Tove Ditlevsen

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K


 

 

Værd at vide / Corona

2/4
Kompensationsordning til arrangører forlænges

Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen til arrangører frem til den 9. juni. Samtidig skal det undersøges, om kulturlivet er tilstrækkeligt dækket, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Læs mere her >


31/3
Hjælp til kunstnere og projekter støttet af Statens Kunstfond

DsF råder medlemmer, som har aflyste kunstfondstøttede oplæsninger og lignende i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, til at kontakte arrangørerne
og gøre dem opmærksom på ovenstående aftale.

Mere detaljeret information og retningslinjer for aftalen følger snarest muligt på kunst.dk >

Læs mere om aftalen her >

Relevante links p.t.
Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet - brug nedenstående formular - og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.

Anmodning om optagelse