Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Opmuntringslegatet 2021
Danske Skønlitterære Forfattere genindfører nu Opmuntringslegatet med én årlig uddeling.
Opmuntringslegatet er et legat til professionelle, men økonomisk trængte, skønlitterære forfattere.

Skønlitterære forfattere, som ønsker at ansøge, bedes skrive en ansøgning på højst en halv A4-side, hvor forfatterens økonomi og ikke mindst akutte situation kort beskrives. Vedhæft et CV på højst én A4-side med udvalgte udgivne værker (inkl. forlagsnavn). Alle oplysninger behandles naturligvis strengt fortroligt.

Der uddeles legatportioner á 10.000 kr. og 5.000 kr.

Send ansøgningen til: legat@skoenlit.dk senest 15/3- 2021 kl. 23:59.
Alternativt kan ansøgningen samt CV/værkliste sendes som brev DSF. Husk at sende i god tid. Beregn mindst 5 dage med Postnord.
 
Alle ansøgere kan forvente svar i maj måned.

Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


Relevante links p.t.

Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Kalender

På grund af Covid-19 er der ingen planlagte arrangementer
og kurser p.t.


 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.
Skriv til kontor@skoenlit.dk