Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Formændene for de to danske forfatterforeninger udtaler 7/4

Så kom den omsider, en hjælpeordning også for kunstnere og freelancere på kulturområdet. I de to danske forfatterforeninger er vi glade for, at det nu er lykkedes. Efter en proces, hvor det umiddelbart så skidt ud, og kunsterne stod til at blive spist af med ubetydelige summer og støtteklap på skulderen, er det foreløbig endt med noget, der minder om en egentlig kompensationsordning på lige fod med andre sektorer af samfundet. Efter intens dialog med politikerne, hvoraf mange har været lydhøre over for forfatterforeningernes krav, er vi især glade for, at der her er tale om en rettighed til kompensation og ikke en støttepulje.
Vi er også glade for, at det er lykkedes os at få sat bundgrænsen helt ned til 100.000 kr. (modsat de 120.000 kr. i den generelle hjælpepakke under erhvervsministeriet). Det er ligeledes afgørende, at ordningen her tillader sammenlægning af A-indkomst og B-honorarer og virksomhedsoverskud som en del af indtægtsgrundlaget.

Alt i alt vurderer vi, at danske forfattere, oversættere og illustratorer er godt hjulpet med denne pakke, som er endt langt bedre end de udkast, vi har forholdt os til i begyndelsen. Tak til kulturministeren og ikke mindst de behjertede og ihærdige kulturordførere. Og tak til vores medlemmer for tillid og opbakning. Vi fortsætter arbejdet.

Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere

 


Pressemeddelelse fra de danske forfatterforeninger 27/3

Det er med stor glæde, at de to forfatterforeninger i Danmark modtager nyheden om, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu omfatter forfattere, oversættere og illustratorer med ned til 10.000 kr. i månedlig indtægt mod tidligere 15.000 kr. som nedre grænse.
“Vi er først og fremmest glade for den her ændring, fordi den simpelthen betyder, at flere af vores medlemmer nu er omfattet af ordningen, nemlig dem, der har allermest brug for hjælp, fordi de i forvejen havde skrøbelige økonomier,” udtaler Morten Visby og Peter Adolphsen, formænd for Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

“Vi er også glade for ændringen, fordi den er udtryk for, at vores intensive lobbyarbejde i disse dage har båret frugt, og at politikerne har lyttet til os. Samtidig vil vi dog gerne understrege, at der stadig er behov for mere fleksibilitet i ordningen, og vi vil bl.a. arbejde videre på at få indført mulighed for at opfylde kravet om minimumsindtjening med en kombination af A-indkomst, B-honorarer og virksomhedsoverskud.” siger de to formænd.

 

Læs flere nyheder her >


Værd at vide / Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


7/4
Ny kunststøtteordning skal hjælpe kunstnere igennem coronakrisen

Kulturministeren og partierne Venstre, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative, Liberal Alliance og De fire grønne løsgængere er enige om, at kunst og kultur er helt centralt for sammenhængskræften i vores samfund – ikke mindst i en krisetid. Derfor oprettes nu en midlertidig kunststøtteordning for kunstnere med kombinationsindkomster. Ordningen retter sig mod kunstnere med A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst 8.333 kr. månedligt i gennemsnit. Ordningen estimeres til at koste 100 mio. kr.

Fakta: Aftale om midlertidig kunststøtteordning
Ordningen gælder fra 9. marts til og med 8. juni 2020. Ordningen er et supplement til de øvrige tiltag og hjælpepakker, som regeringen har iværksat som følge af COVID-19.

• Ordningen kan ansøges af kunstnere, der har en samlet A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig kunstnerisk virksomhed på mellem 100.000 og 800.000 kr. årligt, svarende til mindst 8.333 kr. og maksimalt 66.667 kr. månedligt i gennemsnit i ét ud af de seneste tre år med udgangspunkt i årsopgørelser fra 2017, 2018 og 2019.

• Kunstnere, der som konsekvens af corona-virus, forventer et tab i A- og B-indkomst og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed fra det kunstneriske virke på mindst 30 pct. i forhold til den forventede indkomst i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, kan få dækket 75 pct. af det forventede tab, dog maksimalt 23.000 kr. per måned.

• Opgørelsen af indtægter, tab og skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed skal stamme fra det kunstneriske virke.

• Ordningen kan kun søges af kunstnere, der ikke har modtaget kompensation fra de øvrige hjælpepakker, og den estimeres på den baggrund til at koste op mod 100 mio. kr. i 2020.

Læs hele Kulturministeriets pressemeddelelse her >

Puljebeskrivelsen offentliggøres snarest på Slots- og Kulturstyrelsens hjemmeside.


5/4
Søg kompensation som selvstændig eller freelancer her >

Nyttige links med informationer:
Virksomhedsguiden >
Kulturministeriet >

Husk at det er muligt at søge flere ordninger samtidigt, hvis ellers man er kvalificeret.
Der er dog desværre stadig alt for mange, som falder udenfor alle hjælpepakker. Men vi arbejder sammen med andre gode kræfter på sagen!
 
 

 


2/4
Kompensationsordning til arrangører forlænges

Regeringen har besluttet at forlænge kompensationsordningen til arrangører frem til den 9. juni. Samtidig skal det undersøges, om kulturlivet er tilstrækkeligt dækket, eller om der er behov for yderligere tiltag.

Læs mere her >


31/3
Hjælp til kunstnere og projekter støttet af Statens Kunstfond

DsF råder medlemmer, som har aflyste kunstfondstøttede oplæsninger og lignende i perioden 9. marts til og med 8. juni 2020, til at kontakte arrangørerne
og gøre dem opmærksom på ovenstående aftale.

Mere detaljeret information og retningslinjer for aftalen følger snarest muligt på kunst.dk >

Læs mere om aftalen her >

Relevante links p.t.
Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Kalender

1/7-31/7:
Sekretariatet holder sommerferie

9/9
Oplæsningsteknik og stemmetræning I
v/ Lone B. Skovgaard

DSF, Stavangergade 6, Kbh. Ø

23/9
Oplæsningsteknik og stemmetræning II
v/ Lone B. Skovgaard

DSF, Stavangergade 6, Kbh. Ø

6/10 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Dy Plambeck om Tove Ditlevsen

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K

 24/11:
Blixenprisen
Store Vega, København V


 

 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet - brug nedenstående formular - og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.