Danske skønlitterære Forfattere

Nyheder

Danske skønlitterære Forfatteres
Hæderspris 2020

Til alle skønlitterære forfattere:
Indstil en forfatterkollega til
Hædersprisen

Indstillingsfrist: Søndag d. 8. marts 2020


Skriv til:
projekt@skoenlit.dk

I forbindelse med generalforsamlingen i april uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for tredje gang. Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk fortjener en større opmærksomhed.
Alle skønlitterære forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej, indstille en eller flere forfatterkolleger til prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.

Den endelige afgørelse foretages af en trepersoners jury bestående af to forfattere fra Danske skønlitterære Forfattere og en forfatter, som ikke er medlem af foreningen. Navnene på disse forfattere oplyses i næste måneds nyhedsbrev

 

Læs flere nyheder her >

Om DsF

Hvad tilbyder DsF?

Danske skønlitterære Forfattere - DsF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

Hvad tilbyder DsF?

Danske skønlitterære Forfattere - DsF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

Kalender

3/3 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Mathilde Walter Clark
om J.M. Coetzee

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K

24/3 kl. 20:
Stambordstræf

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K

31/3 kl. 19:
Kursus:
Skat og økonomi v. revisor Henrik Ladewig
DsF, København K

2/4 kl. 17
Forfatternes Litteraturhistorie:

Dy Plambeck
Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K

25/4 kl. 14:
Ordinær Generalforsamling
+ Prisoverrækkelse af Hødersprisen

18/5 kl. 20:
Stambordstræf

Galatheakroen, Rådhusstræde 9, Kbh. K

 

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet - brug nedenstående formular - og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.

Anmodning om optagelse