Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Forlag og forfattere afslutter MeToo-undersøgelse

Den af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag iværksatte anonyme advokatundersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand er nu afsluttet.

 Advokat Pernille Backhausen, som har været ansvarlig for undersøgelsen, konkluderer:

”Der er ikke noget i indberetningerne, der tyder på, at branchen har et omfattende problem med uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand. Indberetningerne tegner således ikke et generelt billede af, at branchen har grundlæggende strukturelle udfordringer. Der er tale om enkeltstående hændelser, der ligger inden for, hvad man - desværre - vil genkende i de fleste brancher. Indberetningerne og hændelserne har dog naturligvis den individuelle alvor, som indberetningerne af hændelserne angiver at have.”

I alt er der modtaget 72 indberetninger, hvoraf 30 ligger inden for undersøgelsens ramme og oplyser om uønsket seksuel opmærksomhed i form af bemærkninger, fysisk berøring og opfordring til at bytte seksuel opmærksomhed mod positiv behandling. 18 af disse episoder ligger indenfor de sidste 10 år ...

Hele pressemeddelelsen inkl. links kan downloades her >

Læs flere nyheder her >


Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


Relevante links p.t.

Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Kalender

På grund af Covid-19 er der ingen planlagte arrangementer
og kurser p.t.


 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.
Skriv til kontor@skoenlit.dk