Danske Skønlitterære Forfattere

Nyheder

Hædersprisen 2020 går til
digteren Anders Abildgaard

Danske Skønlitterære Forfattere har netop uddelt den store litterære pris Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris. Prisen tildeles en skønlitterær forfatter, hvis forfatterskab fortjener hæder og større opmærksomhed.
Hædersprisen, der er på 100.000 kr, blev mandag d. 14/9 overrakt til Anders Abildgaard i DSF's lokaler ...

Læs mere her >


Hvem fortjener et skulderklap?

Danske Skønlitterære Forfatteres Skulderklaplegat uddeles for anden gang

Indstillingsfrist: 1/10 - 2020 kl. 23:59

Skulderklaplegatet er et hæderslegat, der gives til en række skønlitterære forfattere, som skriver på dansk. Tildelingen foretages af en faglig jury, der består at tre professionelle, skønlitterære forfattere, som udpeges af bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere. Legatet finansieres med ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
 
Nominering: Inden uddelingen vil det være muligt for skønlitterære forfattere at indstille kolleger til legatet. Det er ikke tilladt at indstille sig selv.
 
Kriterier for tildeling: Det eneste kriterie for tildelingen er litterær kvalitet. Der er dog tre undtagelser fra dette princip: Legatet gives ikke til forfattere, der modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse (det livsvarige legat), ej heller til forfattere, der på uddelingstidspunktet modtager Kunstfondens tre-årige legat. For det tredje kan man ikke modtage Skulderklaplegatet to år i træk. En liste over sidste års legatmodtagere findes Skulderklaplegatmodtagere 2019

Send din nominering til: projekt@skoenlit.dk eller pr. brev til:
Danske Skønlitterære Forfattere, Stavangergade 6, 2100 København
Mærk e-mailen/brevet: Skulderklap 2020

Læs flere nyheder her >


Corona

Kulturministeriets corona-hotline

For bedst muligt at kunne hjælpe de personer, organisationer og foreninger, der er omfattet af Corona-hjælpeordninger, så er der nu lavet en særlig hotline, hvor man kan få vejledning og svar på sine spørgsmål.

Tlf. 33 74 50 00

På hjemmesiderne hos Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen findes desuden særlige sider med oversigter over alle tiltag og initiativer på Kulturministeriets område.


Relevante links p.t.
Statens Kunstfond
kunst.dk >

Virksomhedsguiden.dk >

Kulturministeriet >

Finansministeriet >


Kalender

23/9
Oplæsningsteknik og stemmetræning II
v/ Lone B. Skovgaard

DSF, Stavangergade 6, Kbh. Ø


6/10 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Dy Plambeck om Tove Ditlevsen

Københavns Hovedbibliotek, Kbh. K


5/11 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Peder Frederik Jensen
om Martha Christensen

Københavns Hovedbibliotek, Kbh.


3/12 kl. 17:
Forfatternes Litteraturhistorie:
Hassan Preisler om Hans Kirks 'Fiskerne'

Københavns Hovedbibliotek, Kbh.


 

 

 

Om DSF

Hvad tilbyder DSF?

Danske Skønlitterære Forfattere - DSF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil.

 

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi. Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere. I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, cirka ugentligt sidder vi både konkret og metaforisk på samme side af forhandlingsbordet, men der er stadig en række konkrete situationer, hvor det giver mening at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. 

Anmod om optagelse

Kontakt sekretariatet - brug nedenstående formular - og fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser, forlag m.v.. Din anmodning om optagelse vil blive behandlet af bestyrelsen, og du kan forvente en hurtig tilbagemelding.