Det er livsvigtige dage for de alt for mange seriøst arbejdende skønlitterære forfattere, der ikke kan leve af royaltyen fra bogsalg – eller ikke får så solide forskud, at arbejdet på den næste bog er sikret. I én og samme uge modtager vi to mails, som er afgørende for vores muligheder, hvis vi ikke er milliardærarvinger eller har partnere, der sponserer. På fredag modtager man en mail om sin andel af årets, eller rettere sidste års, biblioteksafgift. Og de, der har ansøgt om arbejdslegater fra Statens Kunstfond, modtager i denne tid enten tilsagn eller afslag. 

Levevilkårsunderundersøgelsen sidste år viste med skræmmende tydelighed, hvordan situationen er for mange. Kulturminister Mette Bock (LA) nævnte i et interview, at hun ville bedre forholdene for ”elite” og for ”vækstlag”, det kan man håbe vil blive fulgt op af en opjustering af midlerne til legaterne i kunstfondens alt pauvre kasse. Det og meget andet har vi – endelig -fået møde med Mette Bock i stand om 2. maj.

Hvor nødvendigt det er med forbedringer, vidner de mange ansøgninger til Opmuntrings-legatet om. Bestyrelsen har – fordi vi i år har modtaget en ekstra portion ufordelbare midler fra Copydan - besluttet at forhøje legatportionerne til hhv. ti og tyve tusind kroner – med to uddelingsrunder i år. Søg den endelig, hvis økonomien er sløj. Vi ved alt for godt, at selv de fordoblede portioner ikke rækker nær nok. Men forhåbentlig kan bringe lidt lys ind i et økonomisk mørke.

Husk i øvrigt Danske skønlitterære Forfatteres generalforsamling d. 29. april kl. 14:30. – og husk også, at der er mulighed for at stille op til bestyrelsen og få indflydelse på foreningens arbejde! 

Vi ses!

De bedste aprilhilsner
Jan Thielke, formand