Forfatternes Opmuntringslegat

Opmuntringslegat forårsuddeling 2017

Bemærk: Ansøgningsfristen er overskrevet. Alle ansøgere får svar senest ultimo juni 2017!

Næste uddeling: Efteråret 2017. Info herom senere!

Bestyrelsen har besluttet, at Opmuntringslegatet, som er et legat til økonomisk trængte, skønlitterære forfattere, fremover skal uddeles to gange årligt,en gang i foråret og en gang i efteråret. Samtidig er legatportionerne blevet forhøjet, de mindste fra 5.000 kr. til 10.000 kr. og de største fra 10.000 kr. til 20.000 kr.

Hvem kan komme i betragtning
Professionelle, skønlitterære forfattere, som lever op til § 3 i Danske skønlitterære Forfatteres vedtægter: ”danske forfattere samt udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.”

Legatstørrelser
Der uddeles 10 legater á 20.000 kr. og 20 legater á 10.000 kr.

Ansøgning
Skriv en ansøgning på højst et halvt A4-ark, hvor du kort beskriver din økonomi og ikke mindst den akutte situation. Husk at angive dit navn, adresse samt vedhæfte en kort bibliografi. Alle oplysninger behandles strengt fortroligt.

Bilag: Det anbefales at vedhæfte et kort CV og/eller en bibliografi.
Alternativt kan der i selve ansøgningen angives link til forfatterhjemmeside, der indeholder CV og/eller bibliografi.

Send ansøgningen til
kontor@skoenlit.dk
senest 15/5 – 2017.

Alternativt kan ansøgningen samt evt. bilag sendes som brev til:
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
1306 København K

Alle ansøgere kan forvente svar medio juni.

Forfatternes Opmuntringslegat  er finansieret af de ufordelbare midler
modtaget via Copydan Tekst & Node