Nyheder

Hilsen fra formanden

Oktober 2019

Jeg har mange ideer og planer med denne forening, men jeg kvier mig ved at nævne alt for mange af dem højt for jer medlemmer, fordi jeg samtidig kan garantere at tre fjerdedele af dem aldrig bliver til noget eller kuldsejler efter kort tid. Men hellere sætte tyve skibe i søen og se fem sejle i havn end bare tøffe jollen videre ned ad åen. For nu at drive rovdrift på billedsproget.

Men lad mig erindre jer om, at langt størsteparten af foreningens arbejde foregår bag kulisserne. Danske skønlitterære Forfattere er først og sidst en rettighedsorganisation: Det handler om at forsvare ophavsretten til vores værker. Som interesseorganisation er det vores opgave at holde branchens øvrige aktører i ørerne.

Jeg kan dog fortælle, at jeg (og ved to af lejlighederne i selskab med næstformand Kristian Bang Foss) har været til møde med foreløbig fire af Folketingets kulturordførere i Folketinget. Flere møder er planlagte, men det er ikke altid lige nemt at finde et hul i deres kalendere. Det har været fine møder, hvor formålet især har været at oplyse dem op hvor lidt vi som skabende kunstnere faktisk er vant til at leve for. De er typisk lidt chokerede: »Er I kisteglade for 50.000-100.000? Før skat? Om året?« Jeps, baby. »Men det kan man jo ikke leve af?« Nix, baby.

Politikerne gerne have en ’ønskeliste’ at tage med i forhandlingslokalerne, hvilket jeg selvfølgelig (i samarbejde med bestyrelsen) har udarbejdet. Den omfatter adskillige punkter, men det centrale er: en fordobling af beløbsrammen til arbejdslegater under Statens Kunstfond. Det er min hvide hval og største ambition som formand. For lige præcis de penge er de allerbedste: Dem, der bare giver os arbejdsro. For allerhelst vil vi jo bare have tid til at være, det vi er: forfattere. 

Med venlig hilsen

Peter Adolphsen,
formand

 


Formandens hilsen til medlemmerne

september 2019

Blot et forhastet halløjsa; der er mange bolde i luften, skibe i søen og spinatbede at jokke i.

For det første har jeg som ny formand en hulens bunke stof at lære, folk at mødes med, processer at forstå, organigrammer at overskue: Copydan, UBVA, Dansk Kunstnerråd (både råd og bestyrelse), Rettighedsalliancen, Forfatternes Forvaltningsselskab, Blixenprisen, Kunstfondens repræsentantskab og udvalg, Røddingmødet, Kulturmødet på Mors, Koda, Nota-forhandlinger, Autorkonto-udvalg, Skulderklap-udvalg, DR-Arkiv, Sprognævnet, Bogpanelet plus alt mulig andet, som vores forening har sine fedtede små pølser nede i.

Jeg lærer ord som ’hilse-på-møde’ og ’procesrisiko’.

Men vigtigst: Den nye bestyrelse holdt sit første møde efter sommerferien i forgårs. Vi var fuldtallige, og jeg skal hilse og sige, at vi har fået samlet en rigtig stærk, kompetent og arbejdslysten flok.

Vi talte om meget forskelligt (referat er under udarbejdelse og vil blive lagt under menupunktet ’Kun for medlemmer’ på hjemmesiden). Blandt andet nedsatte vi et Aktivitetsudvalg (se nedenfor). Vi nedsatte også et Kontraktudvalg, fordi man fra forlæggerside har varslet en ny omgang forhandlinger om en såkaldt ’anbefalet minimumskontrakt’.

Vi er også godt i gang med at skaffe medlemsfordele (såkaldte ’firma-aftaler’). Det har sine udfordringer, men nogle er det da lykkedes at kradse ind (se nedenfor).

Siden sommerferien har jeg mødtes med én af Folketingets kulturordførere, har aftaler med yderligere to og er i færd med at få plottet i kalenderen. Om vores lille forening får massiv indflydelse på årets finanslov, er nok tvivlsomt, men man kan jo prøve og fejle, for så at fejle bedre i fremtiden.

Dernæst er vores opdaterede hjemmeside omsider så småt ved at være på plads. Vi mangler lige at løse enkelte grafiske småproblemer og fylde konkret indhold på en række af menu-punkterne.

Og selvfølgelig og som altid: Det særdeles velkomment, hvis I anbefaler vores forening til venner og bekendte, der også er forfattere af den skønlitterære type.

For jo flere vi er, desto stærkere står vi. Solidaritet, kammerater!

 Med venlig hilsen
Peter Adolphsen, formand
 

 

Ny formand valgt til DsF

juni 2019

Peter Adolphsen, der er født i 1972 og har siddet i Danske skønlitterære Forfatteres bestyrelse siden 2018, overtager formelt set formandsposten efter forfatteren Peter Rønnov-Jessen d. 15. juni.

Den nye formand udtaler:
"Den første tekst, jeg nogensinde fik trykt, var en tv-anmeldelse. Det var måske 1983 eller 1984, og jeg måske 11 eller 12 år gammel og skolepraktikant på Aalborg Stiftstidendes kulturredaktion. Det eneste, jeg husker fra den tekst, var en omtale af filmen ’Norma Rae’ (1979) med Sally Fields, og det eneste, jeg husker fra den film, var scenen, hvor hun står på et bord i den buldrende tekstilfabrik og indædt holder et lille papskilt op. Et eneste, lille ord på skiltet: UNION. Jeg antyder ikke at en cirkel i mit liv hermed er sluttet – nærmere er det en spiral, der flintrer endnu en tur rundt."

Peter Adolphsen kan træffes på telefon 6128 4316 og formand@skoenlit.dk

 

Bestyrelsen 2019-2020:

Foruden Peter Adolphsen består bestyrelsen i Danske skønlitterære Forfattere af :
Kristian Bang Foss (næstformand),
Charlotte Inuk

Peder Frederik Jensen
(orlov)
Louise Juhl Dalsgaard
Lotte Kirkeby Hansen

Jesper Lützhøft
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Janne Teller