Nyheder

Ny sekretær i DSF

Danske Skønlitterære Forfattere har ansat Rasmus Graff som ny sekretær pr. 15/1-2021.

Rasmus Graff er forfatter. Han er uddannet fra Forfatterskolen i 2009. Siden 2014 har han drevet forlaget OVO press og varetager her opgaver som redaktion, bogføring, kundekontakt og SoMe. Ud over at have erfaring som forfatter og forlægger har Rasmus bl.a. også været bestyrer af en spiritushandel samt medarbejder i en boghandel.

 *

Undersøgelsen vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed

Bemærk: Det er ikke længere muligt at indsende vidnesbyrd.

*

Undersøgelse vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed

I dag d. 21/10-2020 aktiveres undersøgelsen vedrørende uønsket seksuel opmærksomhed i kontaktfladen mellem forlag og forfatterstand. Undersøgelsen er bestilt af Dansk Forfatterforening, Danske Skønlitterære Forfattere og Danske Forlag og varetages af en ekstern advokat Pernille Backhausen.

Undersøgelsen har til formål at undersøge, hvordan vi konstruktivt og fremadrettet kan opnå en sund kultur for samarbejdet mellem forfatterstand og forlag.

Undersøgelsen har fokus på krænkelser begge veje og vil være fuldt anonym for anmelder. Det er en kvalitativ undersøgelse baseret på vidnesbyrd, og vidnesbyrdene vil blive anonymiseret i den endelige rapport, som forventes klar før jul.

Du kan tilgå undersøgelsen her:
https://forfatterstanden.whistleblowernetwork.net

Del meget gerne med kolleger, som ikke er medlemmer af hverken DSF eller DFF.

Det vil være muligt at afgive vidnesbyrd i perioden fra 21. oktober til 22. november 2020.

Venligste hilsner fra
Peter Adolphsen, formand

Pressemeddelelse om undersøgelsen kan downloades her >

 

*

Hædersprisen 2020 går til digteren Anders Abildgaard

Danske Skønlitterære Forfattere har netop uddelt den store litterære pris Danske Skønlitterære Forfatteres Hæderspris. Prisen tildeles en skønlitterær forfatter, hvis forfatterskab fortjener hæder og større opmærksomhed.
Hædersprisen, der er på 100.000 kr, blev mandag d. 14/9 overrakt til Anders Abildgaard i DSF's lokaler ...


Hvem fortjener et skulderklap?

Danske Skønlitterære Forfatteres Skulderklaplegat uddeles for anden gang

Indstillingsfrist: 1/10 - 2020 kl. 23:59

Skulderklaplegatet er et hæderslegat, der gives til en række skønlitterære forfattere, som skriver på dansk. Tildelingen foretages af en faglig jury, der består at tre professionelle, skønlitterære forfattere, som udpeges af bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere. Legatet finansieres med ufordelbare midler modtaget via Copydan Tekst & Node
 
Nominering: Inden uddelingen vil det være muligt for skønlitterære forfattere at indstille kolleger til legatet. Det er ikke tilladt at indstille sig selv.
 
Kriterier for tildeling: Det eneste kriterie for tildelingen er litterær kvalitet. Der er dog tre undtagelser fra dette princip: Legatet gives ikke til forfattere, der modtager Statens Kunstfonds Hædersydelse (det livsvarige legat), ej heller til forfattere, der på uddelingstidspunktet modtager Kunstfondens tre-årige legat. For det tredje kan man ikke modtage Skulderklaplegatet to år i træk. En liste over sidste års legatmodtagere findes Skulderklaplegatmodtagere 2019

Send din nominering til: projekt@skoenlit.dk eller pr. brev til:
Danske Skønlitterære Forfattere, Stavangergade 6, 2100 København
Mærk e-mailen/brevet: Skulderklap 2020


Formændene for de to danske forfatterforeninger udtaler 7/4

Så kom den omsider, en hjælpeordning også for kunstnere og freelancere på kulturområdet. I de to danske forfatterforeninger er vi glade for, at det nu er lykkedes. Efter en proces, hvor det umiddelbart så skidt ud, og kunsterne stod til at blive spist af med ubetydelige summer og støtteklap på skulderen, er det foreløbig endt med noget, der minder om en egentlig kompensationsordning på lige fod med andre sektorer af samfundet. Efter intens dialog med politikerne, hvoraf mange har været lydhøre over for forfatterforeningernes krav, er vi især glade for, at der her er tale om en rettighed til kompensation og ikke en støttepulje.

Vi er også glade for, at det er lykkedes os at få sat bundgrænsen helt ned til 100.000 kr. (modsat de 120.000 kr. i den generelle hjælpepakke under erhvervsministeriet). Det er ligeledes afgørende, at ordningen her tillader sammenlægning af A-indkomst og B-honorarer og virksomhedsoverskud som en del af indtægtsgrundlaget.

Alt i alt vurderer vi, at danske forfattere, oversættere og illustratorer er godt hjulpet med denne pakke, som er endt langt bedre end de udkast, vi har forholdt os til i begyndelsen. Tak til kulturministeren og ikke mindst de behjertede og ihærdige kulturordførere. Og tak til vores medlemmer for tillid og opbakning. Vi fortsætter arbejdet.

Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening
Peter Adolphsen, formand for Danske Skønlitterære Forfattere
 

Pressemeddelelse fra de danske forfatterforeninger 27/3

Det er med stor glæde, at de to forfatterforeninger i Danmark modtager nyheden om, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu omfatter forfattere, oversættere og illustratorer med ned til 10.000 kr. i månedlig indtægt mod tidligere 15.000 kr. som nedre grænse.
“Vi er først og fremmest glade for den her ændring, fordi den simpelthen betyder, at flere af vores medlemmer nu er omfattet af ordningen, nemlig dem, der har allermest brug for hjælp, fordi de i forvejen havde skrøbelige økonomier,” udtaler Morten Visby og Peter Adolphsen, formænd for Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

“Vi er også glade for ændringen, fordi den er udtryk for, at vores intensive lobbyarbejde i disse dage har båret frugt, og at politikerne har lyttet til os. Samtidig vil vi dog gerne understrege, at der stadig er behov for mere fleksibilitet i ordningen, og vi vil bl.a. arbejde videre på at få indført mulighed for at opfylde kravet om minimumsindtjening med en kombination af A-indkomst, B-honorarer og virksomhedsoverskud.” siger de to formænd.

 

PRESSEMEDDELELSE FRA DE DANSKE FORFATTERFORENINGER

Det er med stor glæde, at de to forfatterforeninger i Danmark modtager nyheden om, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu omfatter forfattere, oversættere og illustratorer med ned til 10.000 kr. i månedlig indtægt mod tidligere 15.000 kr. som nedre grænse.
“Vi er først og fremmest glade for den her ændring, fordi den simpelthen betyder, at flere af vores medlemmer nu er omfattet af ordningen, nemlig dem, der har allermest brug for hjælp, fordi de i forvejen havde skrøbelige økonomier,” udtaler Morten Visby og Peter Adolphsen, formænd for Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfattere.

“Vi er også glade for ændringen, fordi den er udtryk for, at vores intensive lobbyarbejde i disse dage har båret frugt, og at politikerne har lyttet til os. Samtidig vil vi dog gerne understrege, at der stadig er behov for mere fleksibilitet i ordningen, og vi vil bl.a. arbejde videre på at få indført mulighed for at opfylde kravet om minimumsindtjening med en kombination af A-indkomst, B-honorarer og virksomhedsoverskud.” siger de to formænd.

27/3

 

PRESSEMEDDELELSE FRA DE DANSKE FORFATTERFORENINGER

De forskellige initiativer i regeringens hjælpepakke af 19. marts er positive på flere punkter for danske forfattere, oversættere og illustratorer, især tiltagene for små selvstændige og freelancere, men de er desværre slet ikke tilstrækkelige. Derfor er vi i forfatterforeningerne i dialog med politikerne for at få dem til at tage hensyn til de afgørende forhold omkring vores medlemmers økonomi under den endelige udformning af hjælpepakken. Ellers vurderer vi, at mindst halvdelen af vores medlemmer vil blive efterladt i kulden.
Hundredtusindvis af kunstnere og freelancere er villige til at leve på en sten for at kunne udøve deres erhverv. Netop disse grupper er særligt følsomme over for coronakrisens konsekvenser og oplever samtidig både aflysninger og mistede fremtidige opgaver.
For at opfange denne meget store restgruppe er det imperativt, at beløbsgrænsen på 180.000 bliver sænket til 100.000 kr., og at biblioteksafgift samt legater fra Statens Kunstfond og diverse rettighedsbaserede indtægter kan indgå i indkomstgrundlaget. Det er desuden helt afgørende, at man kan pulje både A-indkomst, B-honorarer og ofte meget små virksomhedsoverskud i et samlet beregningsgrundlag.
Vi minder om, at Kulturministeriets eget uafhængige Bogpanel i 2016 opgjorde forfatternes og oversætternes prekære indtægtsforhold ved netop at tage udgangspunkt i indtægter fordelt over flere forskellige indkomstformer. Fordi det er sådan, virkeligheden er for vores medlemmer. I rapporten (https://danskforfatterforening.dk/undersoegelser/) kan man i øvrigt læse, at blandt forfattere og oversættere på under 60 år er der 27 %, som har en samlet årsindkomst på under 100.000 kr. (og 37 % under 200.000).
Disse mennesker må ikke falde uden for kompensationsordningerne. Det er dem, der har mest brug for hjælp.
Med venlig hilsen Morten Visby Peter Adolphsen Fmd. Dansk Forfatterforening Fmd. Danske skønlitterære Forfattere formand@danskforfatterforening.dk formand@skoenlit.dkPressemeddelelse fra de danske forfatterforeninger

De forskellige initiativer i regeringens hjælpepakke af 19. marts er positive på flere punkter for danske forfattere, oversættere og illustratorer, især tiltagene for små selvstændige og freelancere, men de er desværre slet ikke tilstrækkelige. Derfor er vi i forfatterforeningerne i dialog med politikerne for at få dem til at tage hensyn til de afgørende forhold omkring vores medlemmers økonomi under den endelige udformning af hjælpepakken. Ellers vurderer vi, at mindst halvdelen af vores medlemmer vil blive efterladt i kulden.

Hundredtusindvis af kunstnere og freelancere er villige til at leve på en sten for at kunne udøve deres erhverv. Netop disse grupper er særligt følsomme over for coronakrisens konsekvenser og oplever samtidig både aflysninger og mistede fremtidige opgaver.

For at opfange denne meget store restgruppe er det imperativt, at beløbsgrænsen på 180.000 bliver sænket til 100.000 kr., og at biblioteksafgift samt legater fra Statens Kunstfond og diverse rettighedsbaserede indtægter kan indgå i indkomstgrundlaget. Det er desuden helt afgørende, at man kan pulje både A-indkomst, B-honorarer og ofte meget små virksomhedsoverskud i et samlet beregningsgrundlag.

Vi minder om, at Kulturministeriets eget uafhængige Bogpanel i 2016 opgjorde forfatternes og oversætternes prekære indtægtsforhold ved netop at tage udgangspunkt i indtægter fordelt over flere forskellige indkomstformer. Fordi det er sådan, virkeligheden er for vores medlemmer. I rapporten (https://danskforfatterforening.dk/undersoegelser/) kan man i øvrigt læse, at blandt forfattere og oversættere på under 60 år er der 27 %, som har en samlet årsindkomst på under 100.000 kr. (og 37 % under 200.000).

Disse mennesker må ikke falde uden for kompensationsordningerne. Det er dem, der har mest brug for hjælp.

Med venlig hilsen

Morten Visby
Fmd. Dansk Forfatterforening og
Peter Adolphsen
Fmd. Danske skønlitterære Forfattere

23/3-2020


Angående regeringens seneste  COVID-19-hjælpepakke


Regeringen ved finansminister Nicolai Wammen præsenterede i går den fjerde hjælpepakke foranlediget af coronakrisen.

Rigtig mange forfattere arbejder som freelancere med B-indtægter eller som små enkeltmandsvirksomheder med CVR-nr. Med denne pakke er begge grupper nu også blevet omfattet af hjælpen. Det er et helt afgørende – muligvis endda epokegørende – fremskridt.

Der er dog alvorlige problemer med ordningernes afgrænsning. Først og fremmest er det problematisk, at man som freelancer skal have en B-indkomst på mindst 180.000 kr. i 2019 for at være med i ordningen.

Det kan ligeledes være ekskluderende, at man som selvstændig skal kunne dokumentere en minimumsomsætning på 15.000 kr. om måneden for at få andel i kompensationen.

Mange danske skønlitterære forfattere tjener mindre end det, selvom de er fuldtidsaktive som kunstnere. Jeg vil påstå – via ekstrapolering fra tallene i Bogpanelets Levevilkårsundersøgelse (2016) – at det gælder for mindst halvdelen.

Mange har en kludetæppeøkonomi, hvor der måske indgår lidt A-indtægt fra et bijob, måske noget fra egen virksomhed og yderligere en bid fra B-indtægter. Hver for sig er de enkelte dele ikke nok til at man kvalificerer til de forskellige tiltag i hjælpepakkerne for hverken lønmodtagere, selvstændige eller freelancere, men samlet set har man en indkomst, der indikerer, at der er tale om et professionelt virke.

Før denne fjerde hjælpepakke var talen om, at der også måtte findes en løsning for ’restgruppen’ af honorarmodtagere. Nu handler det om at opfange de sidste; restgruppens restgruppe, så at sige. Som så i virkeligheden er temmelig mange mennesker.

Mange forfattere har en også meget ujævnt fordelt indkomst hen over årene. Derfor er også afgrænsningsperioderne uheldige.

Danske skønlitterære Forfattere og Dansk Forfatterforening har i en fælles henvendelse i går påpeget disse og andre problemer over for finansministeriet, og jeg vil som formand tage dem med til det opfølgende Skype-møde med kulturministeren nu i eftermiddag, fredag d. 20. marts.

Her i vores respektive hjemmekontorer vil foreningens faste stab nu granske hjælpepakken i detaljer (og de kommende retningslinjer på virksomhedsguiden.dk), så vi ved præcis hvordan den stiller vores medlemmer, og hvordan vi bedst kan hjælpe med fx dokumentationskravene. I er selvfølgelig særdeles velkomne til at henvende jer med konkrete spørgsmål i jeres specifikke sag. Så rådgiver vi efter bedste evne.

Men lad mig først kort uddybe, hvorfor jeg oppe i begyndelsen af denne tekst kaldte denne hjælpepakke for – i det mindste potentielt – epokegørende: Det faktum, at honorarmodtagere og freelancere nu hives ind i varmen på lige fod med andre grupper på arbejdsmarkedet, er noget cirka helt nyt og særdeles glædeligt og kan forhåbentlig skabe et helt andet slags momentum i forhold til det såkaldte tredje arbejdsmarked.

Jeg vil som formand i hvert fald gøre mit til at opretholde denne fremdrift.

Venligst fra Peter Adolphsen
20/3-2020

 

Læs mere om hjælpepakken her:
 https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke 

 


Orientering om kompensation for freelancere m.v.

 

Fra regeringens hjælpepakke til dansk økonomi:

Der indføres en midlertidig kompensationsordning for selvstændige uden CVR-nr., der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve et indtægtstab. Den selvstændige kan få dækket 75 pct. af det forventede B-indkomsttab, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned, såfremt personen på tro- og love anfører et forventet indkomsttab på mindst 30 pct. som konsekvens af COVID-19 i perioden 9. marts til 9. juni 2020. Parterne er enige om at undersøge, hvorvidt 0-timerskontraktansatte vil kunne være omfattede af ordningen. 

Ordningen dækker personer med B-indkomst på minimum 180.000 kr. i 2019, svarende til mindst 15.000 kr. månedligt i gennemsnit. For personer, der ikke historisk har en B-indkomst, vil der blive fastlagt en administrationsmodel. Det er endvidere et krav for at modtage kompensation, at den selvstændige ikke har en personlig indkomst på over 0,8 mio. kr. i 2020.

Download aftalen her >
Bemærk især bilag 1, s. 2

Læs mere her på Finansministeriets hjemmeside:
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/regeringen-og-partier-enige-om-hjaelpepakke

 

19/3-2020


Opdatering om Skypemøde med kulturminister Joy Mogensen

Der var i alt 38 deltagere, 8 embedsmænd og 30 repræsentanter for interesse-organisationer på kulturområdet, med til dette virtuelle møde. Det gik forbløffende gnidningsfrit, både teknologisk og ’menneskeligt’. Joy Mogensen er en dygtig mødeleder.

Hun sagde blandt andet at regeringen grundlæggende gerne vil operere inden for allerede eksisterende systemer og lave en hjælpepakke i samarbejde med Erhvervs- og Skatteministerier osv. Flere organisationer talte for lempelser på dagpengeområdet. Vi var nogle stykker, der ydermere plæderede for hjælp til – eller rettere: bedre betingelser for – honorarmodtagere med kludetæppeøkonomi.

Det vil føre for vidt at gå i detaljer her: Alt i alt et fint møde.

Nå jo, og dette er vigtigt, hun sagde også, ret tydeligt, at centraladministration i disse dage drukner i henvendelser fra enkeltpersoner og enkelte arrangører, og hun henstillede derfor at vi som interesse-organisationer beder vores medlemmer om at gå gennem os. Så ring eller skriv til os i DsF, før I henvender jer til Kulturstyrelsen eller Kulturministeriet, hvis I har spørgsmål. Vi sidder klar ved mail og telefoner.

Hun efterlyste også konkrete oplysninger om hvilke typer indtægtstab, vi oplever pga. krisen, og den sender jeg derfor her videre til jer: Skriv meget gerne til os om hvilke aflysninger og andre konsekvenser, I måtte opleve i denne tid. Morten Visby fra Dansk Forfatterforening og undertegnede er i gang med at sammenstille et fælles notat om disse ting til Ministeren.

Hvis man fandt denne opdatering lidt for lapidarisk, kan jeg kun opfordre til at man kommer til den pt. pga. virus udsatte Generalforsamling. Og hvis man virkelig vil med ind i kampen, kan jeg kun heppe på at man stiller op til at blive valgt ind i bestyrelsen.

Venligst fra Peter Adolphsen
18/3-2020

Eventuelt relevante links:

https://www.dmf.dk/raadgivning/oftestilledespoergsmaal/faqoftestilledespoergsmaal/faqmellemside/faqaflysning/

https://www.artisten.dk/nyheder/Aflyste-jobsBrug-dialog-og-faglig-r%C3%A5dgivning

[Nedenstående liste er faciliteret af Kulturministeriet efter Skypemødet]

Tilskud udbetalt fra Slots- og Kulturstyrelsen
Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsen
Link: https://slks.dk/om-styrelsen/covid-19/

Tilskud udbetalt fra Statens Kunstfond
Læs mere om hvordan du skal forholde dig, hvis du har fået udbetalt tilskud fra Statens Kunstfond
Link: https://www.kunst.dk/kontakt/info

Information til virksomheder om COVID-19
På virksomhedsguiden.dk (fælles offentlig platform) kan du læse vejledning om COVID-19 for virksomheder.
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/

Midlertidig lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked
Find spørgsmål og svar om midlertidig lønkompensationsordning til private virksomheder på virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-loenkompensation-for-loenmodtagere-paa-det-private-arbejdsmarked-/eba83819-a5c6-4967-8c04-eae3cee2973d/
Læs pressemeddelelse ‘Trepartsaftale skal hjælpe lønmodtagere’ fra Finansministeriet
Link: https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/trepartsaftale-skal-hjaelpe-loenmodtagere

Kompensationsordning for aflysning af større arrangementer i marts som følge af COVID-19
Læs mere om kompensationsordningen på virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/kompensationsordning/7ffd1f8d-fcbd-4b95-a6f1-a3e2b4b0fa92/

Forlængelse af virksomheds betalingsfrister vedr. moms, A-skat og arbejdsmarkedsbidrag
Læs mere om den midlertidige udskydelse af betalingsfrister for moms, AM-bidrag og A-skat på virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/midlertidig-udskydelse-af-betalingsfrister-for-moms-am-bidrag-og-a-skat/de77aa5f-1ace-4509-b1a4-022b8a7d5638/

Refusion fra dag ét, når medarbejderen er syg af COVID19 eller i karantæne
Læs mere om refusion i pressemeddelelsen fra Finansministeriet
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser /
Læs mere om refusion på virksomhedsguiden
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/temaer/coronavirus_og_din_virksomhed/artikler/sygedagpengeloen-til-medarbejdere-og-selvstaendige-/2512f642-74bb-478e-9ffa-af2f6aeb321f/

Ordningen med arbejdsfordeling bliver mere fleksibel
Læs mere om fleksibel arbejdsfordeling i pressemeddelelsen fra Finansministeriet
https://www.fm.dk/nyheder/pressemeddelelser/2020/03/nye-initiativer-til-at-holde-haanden-under-danske-arbejdspladser

Indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud o.l. indendørs aktiviteter lukkes midlertidigt
Læs mere om brug af kulturinstitutioner her
Link: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/til-dig-der-benytter-kulturinstitutioner-biblioteker-og-fritidstilbud

 


Hilsen fra formanden

Et genkommende spørgsmål til Danske skønlitterære Forfattere er hvorfor vi ikke ”opløser os selv og vender hjem til Dansk Forfatterforening”. Det er der efter min mening adskillige gode grunde til at vi ikke skal.

For det første er der strukturelle, socio-økonomiske forskelle på arbejdsvilkårene for skønlitterære forfattere og fx oversættere: Vi er henholdsvis skabende og udøvende kunstnere. Eller ifht fagbogsforfattere: Der er forskel på kunstnere og formidlere af faktuelt stof. Eller illustratorer: Der er forskel på sprogkunstnere og billedkunstnere. Der findes følgelig specifikke sammenhænge, hvor vi har forskellige interesser og prioriteter.

Dernæst er DsF foreningen for professionelle forfattere. I praksis betyder det (vedtægternes formulering er lidt mere omstændelig) at vi kun optager kun personer, der har udgivet mindst én bog på et af forfatteren økonomisk uafhængigt forlag. Det har betydning for hvordan vi agerer i for fx kontrakt- og honorarspørgsmål.

For det tredje kan det være en fordel i forhandlingssituationer at være to stemmer fra forfatterside i lokalet. Det giver også større repræsentation, når det kommer til fordeling af bestyrelses- og udvalgsposter med dertil hørende indflydelse.

Men det er også et faktum, at jeg prioriterer et godt samarbejde med Dansk Forfatterforening meget højt. Der er utal af sammenhænge, hvor det er i DsF’s medlemmers interesse, at vi står skulder ved skulder med de øvrige forfattere. Og afhængigt af den konkrete sag står vi også sammen med andre aktører i branchen såsom forlag, biblioteker, boghandlere osv.

Den danske bogverden er i sidste ende et økosystem. Til tider føles det mere som en tom krybbe, og man kan få lyst til at bide ud efter de andre heste, men grundlæggende skal vi kæmpe for en større kage og ikke blot et større stykke til os selv.

Og således – med billedet af en hest, der spiser kage – vil jeg ønske jer alle en dejlig onsdag.

 Venligst fra
Peter Adolphsen, formand
marts 2020

 


 

Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris 2020

Til alle skønlitterære forfattere:
Indstil en forfatterkollega til
Hædersprisen

Indstillingsfrist: Søndag d. 8. marts 2020
Skriv til:
projekt@skoenlit.dk


I forbindelse med generalforsamlingen i april uddeles Danske skønlitterære Forfatteres Hæderspris for tredje gang. Prisen, der er på 100.000 kr., bliver tildelt en skønlitterær forfatter, hvis samlede værk fortjener en større opmærksomhed.
Alle skønlitterære forfattere kan, uanset om de er medlemmer af DsF eller ej, indstille en eller flere forfatterkolleger til prisen. Skriv gerne en 2-3 linjers begrundelse for indstillingen.

Den endelige afgørelse foretages af en trepersoners jury bestående af to forfattere fra Danske skønlitterære Forfattere og en forfatter, som ikke er medlem af foreningen. Navnene på disse forfattere oplyses i næste måneds nyhedsbrev


Formandens hilsen til medlemmerne

Der findes masser af sammenhænge, hvor DsF har divergerende interesser og agerer anderledes end vores 'konkurrenter' i Dansk Forfatterforening, men der findes mindst lige så mange valpladser, hvor vi tjener vores medlemmers interesser bedst ved at kæmpe skulder ved skulder.

 

Et sammenhæng af sidstnævnte type er det evigt – men i særlig grad lige for tiden – aktuelle spørgsmål om backliste-rettigheder, når forfattere skifter forlag. Formand for Dansk Forfatterforeningen, Morten Visby, bestyrelsesmedlem i DsF Lotte Kirkeby og jeg var til et møde forleden med repræsentanter for Gyldendal om dette emne. Efterfølgende skrev Morten på min opfordring nedenstående tekst, som jeg hermed tilslutter mig.

Venligst fra Peter Adolphsen

Morten Visby skriver:

Som led i den seneste tids opbrud i forlagsbranchen, hvor en række redaktører er flyttet fra Gyldendal til andre forlag, er en række forfattere kommet i klemme, da de gerne vil følge deres redaktører, men må forholde sig til, at udgivelsesretten til deres bagkatalog naturligvis fortsat ligger hos Gyldendal.

Der er for så vidt intet nyt i selve den situation, at man som forfatter, der skifter forlag, må lade det bero på forhandling mellem nyt og gammelt forlag, om man kan få sine ældre titler med videre. Fra Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfatteres side ønsker vi på ingen måde at så tvivl om, at udgivelsesretten i sådanne situationer ligger hos det forlag, som forfatteren kontraktuelt har overdraget rettighederne, og som jo også har udviklet og investeret i forfatterskabet tidligere.

I lyset af både redaktørernes og forfatternes særligt intensiverede mobilitet, ikke mindst i kølvandet på Gyldendals indlemmelse af den selvstændige redaktion på Rosinante, er det dog samtidig vigtigt for os at påpege behovet for, at alle forlag, gamle som nye, fortsat tager hensyn til at sikre forfatterskabernes kontinuitet og integritet ved ikke at skabe skyttegravskrig om bagkataloget gennem et restriktivt og kortsigtet kommercielt syn på frigivelsen af ældre titler. Alle forlag må, ud over deres helt igennem legitime økonomiske interesser i bagkataloget, også medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for markedsføringen af det samlede forfatterskab.

Derfor har foreningerne i samlet trop holdt møde med Gyldendal om problematikken. Det var et godt møde, hvor vi mødte stor forståelse for vores synspunkter, og i øvrigt understregede forlaget, at de ikke havde tænkt sig at anlægge en restriktiv linje, men ville vurdere hvert enkelt tilfælde fra sag til sag i god dialog med forfatterne og deres nye forlag.

Under mødet talte vi også meget konkret om håndteringen af disse dialoger, hvor foreningerne og forlaget var enige om, hvor vigtigt det var med en klar kontaktperson for de titler, der måtte blive tilbage hos Gyldendal. Forfatterforeningerne indskærpede endvidere, at det navnlig er helt afgørende for den enkelte forfatter at få et klart, konkret svar på, hvad forlaget har tænkt sig at gøre for den fremtidige markedsførelse af de titler, der fortsat skal arbejdes med hos Gyldendal.

På den baggrund opfordrer vi medlemmerne til at også selv at opsøge direkte kontakt med Gyldendal for at få at vide, præcis hvordan og hvornår man har tænkt sig at arbejde videre med de ældre titler. Det var vores indtryk under mødet, at Gyldendal inden for rimelighedens grænser vil bestræbe sig på at kunne give klart og forpligtende svar på det snarest muligt.

 februar 2020

 _____________________________________________________________________

 

Formandens hilsen til medlemmerne

Denne hilsen bliver temmelig lapidarisk, thi der er ikke sket så meget (tihvertifald ikke noget, jeg må fortælle om endnu). Det var jul og nytår. Skål og bøvs.

Der blev vedtaget en ny finanslov, og selv om grønthøsteren blev kørt i garage, og hurra for det, så bralrer den nye regering jo ikke ligefrem op om nye, visionære initiativer på kunstens og kulturens områder. Der pippes lidt om biblioteker, men intet om faktuelle, knitrende gysser i den anledning. Og det er jo stadig et faktum, at over en tredjedel af alle folkebiblioteker er blevet lukket siden kommunalreformen i 2007, og at de tilbageværende bruger de fleste kræfter på at være Borgerservice og pushe croissanter.

Gode kræfter prøver at sætte fremdrift i den såkaldte Nationale Læsestrategi, men fra regeringspartiets side er der påfaldende stille.

Men nye forhandlinger forestår (ikke mindst på medieområdet), og Kulturministeren skal også have lov til at komme tilbage fra sin orlov. Så vi håber lønligt.

Venligst fra
Peter Adolphsen,
formand
8/1-2020

Formandens hilsen til medlemmerne

December 2019

Forgangne måned havde foreningen den store glæde og ære at tildele 50 dygtige forfattere vores nye Skulderklaplegat.

Det er siden kommet for en dag, at der findes nogle misforståelser angående dette legat. Tillad mig derfor at opremse diverse oplysninger:

1.     Legatet er finansieret af de ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node. Disse penge må ikke bruges kun til fordel for foreningens medlemmer, men skal bruges bredt til at fremme vilkårene for alle skønlitterære forfattere i Danmark.
2.     Skulderklaplegatet er et uansøgt hæderslegat og derfor som sådan skattefrit. Vi har derfor kunnet kanalisere næsten dobbelt så mange penge ned i forfatterlommer (hvilket i sidste ende – spidsformuleret – er foreningens kerneformål).
3.     Beslutningen om hvem, der skulle modtage et Skulderklap, blev taget af en fagjury, bestående af tre forfattere: 1 medlem af bestyrelsen, 1 medlem af foreningen og 1 forfatter, som ikke var medlem af DsF.
4.     Til næste år bliver der nedsat en ny fagjury med tre nye forfattere.
5.     Modtagere af Skulderklaplegat et år kan ikke modtage legat det følgende år.
6.     Det har været muligt for alle forfattere (ikke kun medlemmer af DsF) at nominere andre forfattere til legatet. Jurymedlemmerne medbragte også deres egne lister til møderne (de er jo også forfattere). I alt blev godt 150 forfattere nomineret af cirka 15 indstillere.
7.     Det har ikke været muligt at indstille sig selv, da det juridisk ville tælle som en ansøgning, og så klapper skattefælden.
8.     Det har heller ikke været muligt for fx mig eller sekretæren at indstille samtlige foreningens medlemmer en bloc, fordi det ville være et brud på reglerne om de ufordelbare midler.
9.     En efterfølgende optælling viser, at blandt modtagerne er der 19 medlemmer af DsF og 31 ikke-medlemmer. Spredningen i alder, geografi og litterære genrer er rigtig fin.
10.  Opmuntringslegatet er ikke afskaffet, men skudt til hjørne. Foreningen vil også i fremtiden have en form for trangslegat, thi fattigdom blandt forfattere er jo ikke opløst som ved et trylleslag, mens vi sad og lavede kastanjedyr. Bestyrelsen er i gang med at definere fundatsen og metodikken.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke juryen for et meget grundigt og samvittighedsfuldt stykke arbejde med at uddele legatet i henhold til fundatsen. I forhold til arbejdsmængden var deres honorar decideret symbolsk. Kæmpe gigantonomisk kolonorm megamonster-tak.

Med venlig hilsen

Peter Adolphsen,
formand

_______________________________________________________________________

DsF uddeler en halv mio. kr. til 50 forfattere

 November 2019

 

Interesseorganisationen Danske skønlitterære Forfattere har den store ære og fornøjelse af at hædre 50 danske forfattere med den nyindstiftede Skulderklaplegat.

Modtagerne er:

Lone Aburas, Hanne Richardt Beck, Jamal Bendahman, Jonas T. Bengtsson, Tina Sakura Bestle, Jesper Brygger, Mathilde Walther Clark, Morten Chemnitz, Adda Djørup, Liv Nimand Duvå, Michael Enggaard, C.Y. Frostholm, Signe Gjessing, Sissel-Jo Gazan, Kristina Nya Glaffey, Mette Jensen Hayles, Ida Marie Hede, Ida Holmegaard, Kamilla Hega Holst, Tine Høeg, Peter Højrup, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Sofie Jama, Thøger Jensen, Rene Jean Jensen, Veronika Katinka, Martin Kongstad, Jens Kæmpe, Amalie Langballe, Pablo Llambías, Liv Sejrbo Lidegaard, Pejk Malinovski, Julie Mendel, Alen Mešković, Asta Olivia Nordenhof, Dorthe Nors, Sidsel Falsig Pedersen, Stine Pilgaard, Dy Plambeck, Bjørn Rasmussen, Malene Ravn, Olga Ravn, Thomas Rydahl, Theresa Salomonsen, Skriftkollektivet BMS, Nanna Storr-Hansen, Eva Tind, Harald Voetmann, Duncan Wiese og Lars-Emil Woetmann.

Hver af de 50 forfattere får 10.000 kr. Eftersom det er et uansøgt hæderslegat er beløbet skattefrit.

Uddelingen er foretaget af et fagudvalg bestående af Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Jesper Stein og Caspar Eric. Udvalget tog udgangspunkt i nomineringer indsendt af andre forfatterkolleger, men de endelige beslutninger var deres alene.

Skulderklaplegatet er et forsøg på at give det enklest mulige legat: »Vi er tre kolleger, som mener at du er en dygtig forfatter. Du får derfor og hermed et klap på skulderen i form af 10.000 kroner. Skattefrit. Til gengæld skal du også i fremtiden blot fortsætte med at udøve dit erhverv: at skrive skønlitteratur.«

Skulderklaplegatet er finansieret af  ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til formand Peter Adolphsen på 6128 4316 eller formand@skoenlit.dk

Med venligste hilsner fra Peter Adolphsen

På vegne af bestyrelsen:

Kristian Bang Foss (næstformand), Janne Teller, Charlotte Inuk, Anne Lise Marstrand Jørgensen, Louise Dalsgaard, Lotte Kirkeby og Jesper Lützhøft


Hilsen fra formanden

November 2019

Som det ses nedenfor er det så lykkeligt, at foreningen har fået 14 nye medlemmer bare den seneste måned. Det er resultatet af første fase af rekrutteringsudvalgets store hverveindsats. Hurra.

Anden fase er Il Grande Hvervekasse. Se nedenfor.

Når I missionerer for den gode sag, er det mig magtpåliggende at understrege, at I ikke går på strandhugst hos Dansk Forfatterforening. Her i DsF ønsker vi et stærkt DFF. De er jo vores samarbejdspartnere i en lang, lang række sammenhænge. Og grundlæggende hepper vi på en styrkelse af alle bogverdenens små tandhjul, fra forfattere, forlag, boghandlere og biblioteker til antikvariater, læsegrupper osv. osv. – vi er alle dele af et økosystem, som gerne må strutte af sundhed. Alle branchens små og store tandhjul skal være så stærke som muligt.

Vi skal ikke bides, bare fordi krybben er så godt som tom. Så det handler ikke om at omfordele de få gysser, der allerede findes i systemerne, men om at skaffe nye penge. Og de penge – hvis man spørger mig som formand for Danske skønlitterære Forfattere, men også som skatteborger – skal gå direkte til de skabende kunstnere personligt. Jeg har prøvet i denne kronik - https://www.information.dk/debat/2019/10/staten-stoette-kultur-staten-investere-kultur - at fremføre argumenter, der appellerer til skatteborgeren i os alle.

Ellers håber jeg bare at så mange som muligt melder sig til årets julefrokost. Seriøst, virkelig, please, kom. Det bliver så hyggeligt. Den veganske menu skulle anbefalelsesværdig. Selv spiser jeg dog gerne svin som et svin. Øf betyder æg på fransk.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

Oktober 2019

Jeg har mange ideer og planer med denne forening, men jeg kvier mig ved at nævne alt for mange af dem højt for jer medlemmer, fordi jeg samtidig kan garantere at tre fjerdedele af dem aldrig bliver til noget eller kuldsejler efter kort tid. Men hellere sætte tyve skibe i søen og se fem sejle i havn end bare tøffe jollen videre ned ad åen. For nu at drive rovdrift på billedsproget.

Men lad mig erindre jer om, at langt størsteparten af foreningens arbejde foregår bag kulisserne. Danske skønlitterære Forfattere er først og sidst en rettighedsorganisation: Det handler om at forsvare ophavsretten til vores værker. Som interesseorganisation er det vores opgave at holde branchens øvrige aktører i ørerne.

Jeg kan dog fortælle, at jeg (og ved to af lejlighederne i selskab med næstformand Kristian Bang Foss) har været til møde med foreløbig fire af Folketingets kulturordførere i Folketinget. Flere møder er planlagte, men det er ikke altid lige nemt at finde et hul i deres kalendere. Det har været fine møder, hvor formålet især har været at oplyse dem op hvor lidt vi som skabende kunstnere faktisk er vant til at leve for. De er typisk lidt chokerede: »Er I kisteglade for 50.000-100.000? Før skat? Om året?« Jeps, baby. »Men det kan man jo ikke leve af?« Nix, baby.

Politikerne gerne have en ’ønskeliste’ at tage med i forhandlingslokalerne, hvilket jeg selvfølgelig (i samarbejde med bestyrelsen) har udarbejdet. Den omfatter adskillige punkter, men det centrale er: en fordobling af beløbsrammen til arbejdslegater under Statens Kunstfond. Det er min hvide hval og største ambition som formand. For lige præcis de penge er de allerbedste: Dem, der bare giver os arbejdsro. For allerhelst vil vi jo bare have tid til at være, det vi er: forfattere.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

September 2019

Blot et forhastet halløjsa; der er mange bolde i luften, skibe i søen og spinatbede at jokke i.

For det første har jeg som ny formand en hulens bunke stof at lære, folk at mødes med, processer at forstå, organigrammer at overskue: Copydan, UBVA, Dansk Kunstnerråd (både råd og bestyrelse), Rettighedsalliancen, Forfatternes Forvaltningsselskab, Blixenprisen, Kunstfondens repræsentantskab og udvalg, Røddingmødet, Kulturmødet på Mors, Koda, Nota-forhandlinger, Autorkonto-udvalg, Skulderklap-udvalg, DR-Arkiv, Sprognævnet, Bogpanelet plus alt mulig andet, som vores forening har sine fedtede små pølser nede i.

Jeg lærer ord som ’hilse-på-møde’ og ’procesrisiko’.

Men vigtigst: Den nye bestyrelse holdt sit første møde efter sommerferien i forgårs. Vi var fuldtallige, og jeg skal hilse og sige, at vi har fået samlet en rigtig stærk, kompetent og arbejdslysten flok.

Vi talte om meget forskelligt (referat er under udarbejdelse og vil blive lagt under menupunktet ’Kun for medlemmer’ på hjemmesiden). Blandt andet nedsatte vi et Aktivitetsudvalg (se nedenfor). Vi nedsatte også et Kontraktudvalg, fordi man fra forlæggerside har varslet en ny omgang forhandlinger om en såkaldt ’anbefalet minimumskontrakt’.

Vi er også godt i gang med at skaffe medlemsfordele (såkaldte ’firma-aftaler’). Det har sine udfordringer, men nogle er det da lykkedes at kradse ind (se nedenfor).

Siden sommerferien har jeg mødtes med én af Folketingets kulturordførere, har aftaler med yderligere to og er i færd med at få plottet i kalenderen. Om vores lille forening får massiv indflydelse på årets finanslov, er nok tvivlsomt, men man kan jo prøve og fejle, for så at fejle bedre i fremtiden.

Dernæst er vores opdaterede hjemmeside omsider så småt ved at være på plads. Vi mangler lige at løse enkelte grafiske småproblemer og fylde konkret indhold på en række af menu-punkterne.

Og selvfølgelig og som altid: Det særdeles velkomment, hvis I anbefaler vores forening til venner og bekendte, der også er forfattere af den skønlitterære type.

For jo flere vi er, desto stærkere står vi. Solidaritet, kammerater!

 Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

August 2019

Som jeg ser det: Et af denne forenings vigtigste mål er at kanalisere gysser ned i lommerne på danske, skønlitterære forfattere. Eller som den officielle formulering lyder: »Danske skønlitterære Forfattere er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.«

Vi er ’foreningen for professionelle forfattere’, som tidligere formand Inge Lise Hornemann citeres for. Dermed menes ikke nødvendigvis, at vi alle kan ’leve af

det’, dertil er Danmark alt for lille et sprogområde, men attituden, tilgangen til arbejdet, er professionel: Vi skriver bøger; det er vores job.

Hvis man tager sit arbejde seriøst, bliver kvaliteten generelt også derefter. Som forening søger vi derfor at fremme den gode litteratur. Og kvalitet skal her forstås i den mest absolutte og allerbredeste forstand. Alle slags forfattere er velkomne i foreningen: Prosa og poesi, krimi, horror, fantasy, sci-fi, sære kunstdigtbøger, vemodige hjemstavnssonetter osv: Danske skønlitterære Forfattere er en forening for os alle sammen. Hvis vi er professionelle. Eller som den officielle formulering lyder: »Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.«

Vores forening repræsenterer skønlitteraturens råvareproducenter; notorisk den mest underbetalte del af branchen. Hvis overhovedet aflønnet: Alt for ofte vil man spise os af med en slatten sandwich og ’dejlig eksponering’. Det burde være overflødigt at minde om, at næsten alle andre i litteraturens kredsløb – forlæggere, boghandlere, formidlere – nyder goder som fast løn, pensionsordning og dagpengeret. Rettigheder, der er helt utænkelige i vores verden. Og som vi heller ikke nødvendigvis ønsker os: Vi er frie kunstnere. Vi kræver bare en rimelig pris for vores produkt.

Vi arbejder på at forbedre vilkårene for både medlemmer og ikke-medlemmer. Men jo flere vi er, desto større vægt har vores stemme; desto mere kan vi kæmpe for os alle sammen. God, gammeldags fagforeningslogik. En logik, der mildest talt stadig gælder her i prekariatets tidsalder.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand


Ny formand

Juni-juli 2019

På det konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj blev forfatter og bestyrelsesmedlem Peter Adolphsen valgt til ny formand. Peter Adolphsen, der er født i 1972 og har siddet i bestyrelsen siden 2018, overtager formelt set formandsposten efter Peter Rønnov-Jessen d. 15. juni.

Den nye formand udtaler:
"Den første tekst, jeg nogensinde fik trykt, var en tv-anmeldelse. Det var måske 1983 eller 1984, og jeg måske 11 eller 12 år gammel og skolepraktikant på Aalborg Stiftstidendes kulturredaktion. Det eneste, jeg husker fra den tekst, var en omtale af filmen ’Norma Rae’ (1979) med Sally Fields, og det eneste, jeg husker fra den film, var scenen, hvor hun står på et bord i den buldrende tekstilfabrik og indædt holder et lille papskilt op. Et eneste, lille ord på skiltet: UNION.

Jeg antyder ikke at en cirkel i mit liv hermed er sluttet – nærmere er det en spiral, der flintrer endnu en tur rundt.

Uanset hvad glæder jeg mig grumme til at komme i gang. Der er masser at tage fat på, og den nye bestyrelse og undertegnede har adskillige projekter og ideer. Dels skal en række skibe, der allerede er i søen, tøffes ud over stepperne (undskyld den koksede metaforik): Der skal tilknyttes flere fordelsaftaler til de nys udsendte medlemskort og foreningens nydesignede og gennemredigerede hjemmeside skal i luften. Jeg skal holde møder med en lang række af bogverdenens aktører, men – som det ofte er tilfældet, når det gælder politisk lobbyisme – meget kommer til at foregå omme bag offentlighedens øjenæbler (jeg lærer vist aldrig det med koherente metaforer). Dertil kommer en bunke andet guf, men ind til videre må man nøjes med denne vage antydning.

Da dette skrives er Folketingsvalget endnu ikke afholdt, men man kan jo håbe på en regering, der er de skabende kunstnere venligt stillet. Husk derfor at stemme, kære medlemmer.

Og: Sommeren er over os, fremtiden er lys, så husk også solcreme og ditto -briller."


Bestyrelsen 2019-2020:

Foruden Peter Adolphsen består bestyrelsen i Danske skønlitterære Forfattere af :
Kristian Bang Foss (næstformand),
Charlotte Inuk

Peder Frederik Jensen
(orlov)
Louise Juhl Dalsgaard
Lotte Kirkeby Hansen

Jesper Lützhøft
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Janne Teller