Nyheder

Formandens hilsen til medlemmerne

 

Der findes masser af sammenhænge, hvor DsF har divergerende interesser og agerer anderledes end vores 'konkurrenter' i Dansk Forfatterforening, men der findes mindst lige så mange valpladser, hvor vi tjener vores medlemmers interesser bedst ved at kæmpe skulder ved skulder.

 

Et sammenhæng af sidstnævnte type er det evigt – men i særlig grad lige for tiden – aktuelle spørgsmål om backliste-rettigheder, når forfattere skifter forlag. Formand for Dansk Forfatterforeningen, Morten Visby, bestyrelsesmedlem i DsF Lotte Kirkeby og jeg var til et møde forleden med repræsentanter for Gyldendal om dette emne. Efterfølgende skrev Morten på min opfordring nedenstående tekst, som jeg hermed tilslutter mig.

Venligst fra Peter Adolphsen

Morten Visby skriver:

Som led i den seneste tids opbrud i forlagsbranchen, hvor en række redaktører er flyttet fra Gyldendal til andre forlag, er en række forfattere kommet i klemme, da de gerne vil følge deres redaktører, men må forholde sig til, at udgivelsesretten til deres bagkatalog naturligvis fortsat ligger hos Gyldendal.

Der er for så vidt intet nyt i selve den situation, at man som forfatter, der skifter forlag, må lade det bero på forhandling mellem nyt og gammelt forlag, om man kan få sine ældre titler med videre. Fra Dansk Forfatterforening og Danske skønlitterære Forfatteres side ønsker vi på ingen måde at så tvivl om, at udgivelsesretten i sådanne situationer ligger hos det forlag, som forfatteren kontraktuelt har overdraget rettighederne, og som jo også har udviklet og investeret i forfatterskabet tidligere.

I lyset af både redaktørernes og forfatternes særligt intensiverede mobilitet, ikke mindst i kølvandet på Gyldendals indlemmelse af den selvstændige redaktion på Rosinante, er det dog samtidig vigtigt for os at påpege behovet for, at alle forlag, gamle som nye, fortsat tager hensyn til at sikre forfatterskabernes kontinuitet og integritet ved ikke at skabe skyttegravskrig om bagkataloget gennem et restriktivt og kortsigtet kommercielt syn på frigivelsen af ældre titler. Alle forlag må, ud over deres helt igennem legitime økonomiske interesser i bagkataloget, også medvirke til at skabe det bedst mulige grundlag for markedsføringen af det samlede forfatterskab.

Derfor har foreningerne i samlet trop holdt møde med Gyldendal om problematikken. Det var et godt møde, hvor vi mødte stor forståelse for vores synspunkter, og i øvrigt understregede forlaget, at de ikke havde tænkt sig at anlægge en restriktiv linje, men ville vurdere hvert enkelt tilfælde fra sag til sag i god dialog med forfatterne og deres nye forlag.

Under mødet talte vi også meget konkret om håndteringen af disse dialoger, hvor foreningerne og forlaget var enige om, hvor vigtigt det var med en klar kontaktperson for de titler, der måtte blive tilbage hos Gyldendal. Forfatterforeningerne indskærpede endvidere, at det navnlig er helt afgørende for den enkelte forfatter at få et klart, konkret svar på, hvad forlaget har tænkt sig at gøre for den fremtidige markedsførelse af de titler, der fortsat skal arbejdes med hos Gyldendal.

På den baggrund opfordrer vi medlemmerne til at også selv at opsøge direkte kontakt med Gyldendal for at få at vide, præcis hvordan og hvornår man har tænkt sig at arbejde videre med de ældre titler. Det var vores indtryk under mødet, at Gyldendal inden for rimelighedens grænser vil bestræbe sig på at kunne give klart og forpligtende svar på det snarest muligt.

 februar 2020

 _____________________________________________________________________

 

Formandens hilsen til medlemmerne

Denne hilsen bliver temmelig lapidarisk, thi der er ikke sket så meget (tihvertifald ikke noget, jeg må fortælle om endnu). Det var jul og nytår. Skål og bøvs.

Der blev vedtaget en ny finanslov, og selv om grønthøsteren blev kørt i garage, og hurra for det, så bralrer den nye regering jo ikke ligefrem op om nye, visionære initiativer på kunstens og kulturens områder. Der pippes lidt om biblioteker, men intet om faktuelle, knitrende gysser i den anledning. Og det er jo stadig et faktum, at over en tredjedel af alle folkebiblioteker er blevet lukket siden kommunalreformen i 2007, og at de tilbageværende bruger de fleste kræfter på at være Borgerservice og pushe croissanter.

Gode kræfter prøver at sætte fremdrift i den såkaldte Nationale Læsestrategi, men fra regeringspartiets side er der påfaldende stille.

Men nye forhandlinger forestår (ikke mindst på medieområdet), og Kulturministeren skal også have lov til at komme tilbage fra sin orlov. Så vi håber lønligt.

Venligst fra
Peter Adolphsen,
formand
8/1-2020

Formandens hilsen til medlemmerne

December 2019

Forgangne måned havde foreningen den store glæde og ære at tildele 50 dygtige forfattere vores nye Skulderklaplegat.

Det er siden kommet for en dag, at der findes nogle misforståelser angående dette legat. Tillad mig derfor at opremse diverse oplysninger:

1.     Legatet er finansieret af de ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node. Disse penge må ikke bruges kun til fordel for foreningens medlemmer, men skal bruges bredt til at fremme vilkårene for alle skønlitterære forfattere i Danmark.
2.     Skulderklaplegatet er et uansøgt hæderslegat og derfor som sådan skattefrit. Vi har derfor kunnet kanalisere næsten dobbelt så mange penge ned i forfatterlommer (hvilket i sidste ende – spidsformuleret – er foreningens kerneformål).
3.     Beslutningen om hvem, der skulle modtage et Skulderklap, blev taget af en fagjury, bestående af tre forfattere: 1 medlem af bestyrelsen, 1 medlem af foreningen og 1 forfatter, som ikke var medlem af DsF.
4.     Til næste år bliver der nedsat en ny fagjury med tre nye forfattere.
5.     Modtagere af Skulderklaplegat et år kan ikke modtage legat det følgende år.
6.     Det har været muligt for alle forfattere (ikke kun medlemmer af DsF) at nominere andre forfattere til legatet. Jurymedlemmerne medbragte også deres egne lister til møderne (de er jo også forfattere). I alt blev godt 150 forfattere nomineret af cirka 15 indstillere.
7.     Det har ikke været muligt at indstille sig selv, da det juridisk ville tælle som en ansøgning, og så klapper skattefælden.
8.     Det har heller ikke været muligt for fx mig eller sekretæren at indstille samtlige foreningens medlemmer en bloc, fordi det ville være et brud på reglerne om de ufordelbare midler.
9.     En efterfølgende optælling viser, at blandt modtagerne er der 19 medlemmer af DsF og 31 ikke-medlemmer. Spredningen i alder, geografi og litterære genrer er rigtig fin.
10.  Opmuntringslegatet er ikke afskaffet, men skudt til hjørne. Foreningen vil også i fremtiden have en form for trangslegat, thi fattigdom blandt forfattere er jo ikke opløst som ved et trylleslag, mens vi sad og lavede kastanjedyr. Bestyrelsen er i gang med at definere fundatsen og metodikken.

Til sidst vil jeg benytte lejligheden til at takke juryen for et meget grundigt og samvittighedsfuldt stykke arbejde med at uddele legatet i henhold til fundatsen. I forhold til arbejdsmængden var deres honorar decideret symbolsk. Kæmpe gigantonomisk kolonorm megamonster-tak.

Med venlig hilsen

Peter Adolphsen,
formand

__________________________________________________________________________

DsF uddeler en halv mio. kr. til 50 forfattere

 November 2019

 

Interesseorganisationen Danske skønlitterære Forfattere har den store ære og fornøjelse af at hædre 50 danske forfattere med den nyindstiftede Skulderklaplegat.

Modtagerne er:

Lone Aburas, Hanne Richardt Beck, Jamal Bendahman, Jonas T. Bengtsson, Tina Sakura Bestle, Jesper Brygger, Mathilde Walther Clark, Morten Chemnitz, Adda Djørup, Liv Nimand Duvå, Michael Enggaard, C.Y. Frostholm, Signe Gjessing, Sissel-Jo Gazan, Kristina Nya Glaffey, Mette Jensen Hayles, Ida Marie Hede, Ida Holmegaard, Kamilla Hega Holst, Tine Høeg, Peter Højrup, Siri Ranva Hjelm Jacobsen, Sofie Jama, Thøger Jensen, Rene Jean Jensen, Veronika Katinka, Martin Kongstad, Jens Kæmpe, Amalie Langballe, Pablo Llambías, Liv Sejrbo Lidegaard, Pejk Malinovski, Julie Mendel, Alen Mešković, Asta Olivia Nordenhof, Dorthe Nors, Sidsel Falsig Pedersen, Stine Pilgaard, Dy Plambeck, Bjørn Rasmussen, Malene Ravn, Olga Ravn, Thomas Rydahl, Theresa Salomonsen, Skriftkollektivet BMS, Nanna Storr-Hansen, Eva Tind, Harald Voetmann, Duncan Wiese og Lars-Emil Woetmann.

Hver af de 50 forfattere får 10.000 kr. Eftersom det er et uansøgt hæderslegat er beløbet skattefrit.

Uddelingen er foretaget af et fagudvalg bestående af Anne Lise Marstrand-Jørgensen, Jesper Stein og Caspar Eric. Udvalget tog udgangspunkt i nomineringer indsendt af andre forfatterkolleger, men de endelige beslutninger var deres alene.

Skulderklaplegatet er et forsøg på at give det enklest mulige legat: »Vi er tre kolleger, som mener at du er en dygtig forfatter. Du får derfor og hermed et klap på skulderen i form af 10.000 kroner. Skattefrit. Til gengæld skal du også i fremtiden blot fortsætte med at udøve dit erhverv: at skrive skønlitteratur.«

Skulderklaplegatet er finansieret af  ufordelbare midler fra Copydan Tekst & Node.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til formand Peter Adolphsen på 6128 4316 eller formand@skoenlit.dk

Med venligste hilsner fra Peter Adolphsen

På vegne af bestyrelsen:

Kristian Bang Foss (næstformand), Janne Teller, Charlotte Inuk, Anne Lise Marstrand Jørgensen, Louise Dalsgaard, Lotte Kirkeby og Jesper Lützhøft


Hilsen fra formanden

November 2019

Som det ses nedenfor er det så lykkeligt, at foreningen har fået 14 nye medlemmer bare den seneste måned. Det er resultatet af første fase af rekrutteringsudvalgets store hverveindsats. Hurra.

Anden fase er Il Grande Hvervekasse. Se nedenfor.

Når I missionerer for den gode sag, er det mig magtpåliggende at understrege, at I ikke går på strandhugst hos Dansk Forfatterforening. Her i DsF ønsker vi et stærkt DFF. De er jo vores samarbejdspartnere i en lang, lang række sammenhænge. Og grundlæggende hepper vi på en styrkelse af alle bogverdenens små tandhjul, fra forfattere, forlag, boghandlere og biblioteker til antikvariater, læsegrupper osv. osv. – vi er alle dele af et økosystem, som gerne må strutte af sundhed. Alle branchens små og store tandhjul skal være så stærke som muligt.

Vi skal ikke bides, bare fordi krybben er så godt som tom. Så det handler ikke om at omfordele de få gysser, der allerede findes i systemerne, men om at skaffe nye penge. Og de penge – hvis man spørger mig som formand for Danske skønlitterære Forfattere, men også som skatteborger – skal gå direkte til de skabende kunstnere personligt. Jeg har prøvet i denne kronik - https://www.information.dk/debat/2019/10/staten-stoette-kultur-staten-investere-kultur - at fremføre argumenter, der appellerer til skatteborgeren i os alle.

Ellers håber jeg bare at så mange som muligt melder sig til årets julefrokost. Seriøst, virkelig, please, kom. Det bliver så hyggeligt. Den veganske menu skulle anbefalelsesværdig. Selv spiser jeg dog gerne svin som et svin. Øf betyder æg på fransk.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

Oktober 2019

Jeg har mange ideer og planer med denne forening, men jeg kvier mig ved at nævne alt for mange af dem højt for jer medlemmer, fordi jeg samtidig kan garantere at tre fjerdedele af dem aldrig bliver til noget eller kuldsejler efter kort tid. Men hellere sætte tyve skibe i søen og se fem sejle i havn end bare tøffe jollen videre ned ad åen. For nu at drive rovdrift på billedsproget.

Men lad mig erindre jer om, at langt størsteparten af foreningens arbejde foregår bag kulisserne. Danske skønlitterære Forfattere er først og sidst en rettighedsorganisation: Det handler om at forsvare ophavsretten til vores værker. Som interesseorganisation er det vores opgave at holde branchens øvrige aktører i ørerne.

Jeg kan dog fortælle, at jeg (og ved to af lejlighederne i selskab med næstformand Kristian Bang Foss) har været til møde med foreløbig fire af Folketingets kulturordførere i Folketinget. Flere møder er planlagte, men det er ikke altid lige nemt at finde et hul i deres kalendere. Det har været fine møder, hvor formålet især har været at oplyse dem op hvor lidt vi som skabende kunstnere faktisk er vant til at leve for. De er typisk lidt chokerede: »Er I kisteglade for 50.000-100.000? Før skat? Om året?« Jeps, baby. »Men det kan man jo ikke leve af?« Nix, baby.

Politikerne gerne have en ’ønskeliste’ at tage med i forhandlingslokalerne, hvilket jeg selvfølgelig (i samarbejde med bestyrelsen) har udarbejdet. Den omfatter adskillige punkter, men det centrale er: en fordobling af beløbsrammen til arbejdslegater under Statens Kunstfond. Det er min hvide hval og største ambition som formand. For lige præcis de penge er de allerbedste: Dem, der bare giver os arbejdsro. For allerhelst vil vi jo bare have tid til at være, det vi er: forfattere.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

September 2019

Blot et forhastet halløjsa; der er mange bolde i luften, skibe i søen og spinatbede at jokke i.

For det første har jeg som ny formand en hulens bunke stof at lære, folk at mødes med, processer at forstå, organigrammer at overskue: Copydan, UBVA, Dansk Kunstnerråd (både råd og bestyrelse), Rettighedsalliancen, Forfatternes Forvaltningsselskab, Blixenprisen, Kunstfondens repræsentantskab og udvalg, Røddingmødet, Kulturmødet på Mors, Koda, Nota-forhandlinger, Autorkonto-udvalg, Skulderklap-udvalg, DR-Arkiv, Sprognævnet, Bogpanelet plus alt mulig andet, som vores forening har sine fedtede små pølser nede i.

Jeg lærer ord som ’hilse-på-møde’ og ’procesrisiko’.

Men vigtigst: Den nye bestyrelse holdt sit første møde efter sommerferien i forgårs. Vi var fuldtallige, og jeg skal hilse og sige, at vi har fået samlet en rigtig stærk, kompetent og arbejdslysten flok.

Vi talte om meget forskelligt (referat er under udarbejdelse og vil blive lagt under menupunktet ’Kun for medlemmer’ på hjemmesiden). Blandt andet nedsatte vi et Aktivitetsudvalg (se nedenfor). Vi nedsatte også et Kontraktudvalg, fordi man fra forlæggerside har varslet en ny omgang forhandlinger om en såkaldt ’anbefalet minimumskontrakt’.

Vi er også godt i gang med at skaffe medlemsfordele (såkaldte ’firma-aftaler’). Det har sine udfordringer, men nogle er det da lykkedes at kradse ind (se nedenfor).

Siden sommerferien har jeg mødtes med én af Folketingets kulturordførere, har aftaler med yderligere to og er i færd med at få plottet i kalenderen. Om vores lille forening får massiv indflydelse på årets finanslov, er nok tvivlsomt, men man kan jo prøve og fejle, for så at fejle bedre i fremtiden.

Dernæst er vores opdaterede hjemmeside omsider så småt ved at være på plads. Vi mangler lige at løse enkelte grafiske småproblemer og fylde konkret indhold på en række af menu-punkterne.

Og selvfølgelig og som altid: Det særdeles velkomment, hvis I anbefaler vores forening til venner og bekendte, der også er forfattere af den skønlitterære type.

For jo flere vi er, desto stærkere står vi. Solidaritet, kammerater!

 Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand

Hilsen fra formanden

August 2019

Som jeg ser det: Et af denne forenings vigtigste mål er at kanalisere gysser ned i lommerne på danske, skønlitterære forfattere. Eller som den officielle formulering lyder: »Danske skønlitterære Forfattere er en forfatterforening, der har som formål at varetage og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.«

Vi er ’foreningen for professionelle forfattere’, som tidligere formand Inge Lise Hornemann citeres for. Dermed menes ikke nødvendigvis, at vi alle kan ’leve af

det’, dertil er Danmark alt for lille et sprogområde, men attituden, tilgangen til arbejdet, er professionel: Vi skriver bøger; det er vores job.

Hvis man tager sit arbejde seriøst, bliver kvaliteten generelt også derefter. Som forening søger vi derfor at fremme den gode litteratur. Og kvalitet skal her forstås i den mest absolutte og allerbredeste forstand. Alle slags forfattere er velkomne i foreningen: Prosa og poesi, krimi, horror, fantasy, sci-fi, sære kunstdigtbøger, vemodige hjemstavnssonetter osv: Danske skønlitterære Forfattere er en forening for os alle sammen. Hvis vi er professionelle. Eller som den officielle formulering lyder: »Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.«

Vores forening repræsenterer skønlitteraturens råvareproducenter; notorisk den mest underbetalte del af branchen. Hvis overhovedet aflønnet: Alt for ofte vil man spise os af med en slatten sandwich og ’dejlig eksponering’. Det burde være overflødigt at minde om, at næsten alle andre i litteraturens kredsløb – forlæggere, boghandlere, formidlere – nyder goder som fast løn, pensionsordning og dagpengeret. Rettigheder, der er helt utænkelige i vores verden. Og som vi heller ikke nødvendigvis ønsker os: Vi er frie kunstnere. Vi kræver bare en rimelig pris for vores produkt.

Vi arbejder på at forbedre vilkårene for både medlemmer og ikke-medlemmer. Men jo flere vi er, desto større vægt har vores stemme; desto mere kan vi kæmpe for os alle sammen. God, gammeldags fagforeningslogik. En logik, der mildest talt stadig gælder her i prekariatets tidsalder.

Med venlig hilsen
Peter Adolphsen,
formand


Ny formand

Juni-juli 2019

På det konstituerende bestyrelsesmøde mandag d. 27. maj blev forfatter og bestyrelsesmedlem Peter Adolphsen valgt til ny formand. Peter Adolphsen, der er født i 1972 og har siddet i bestyrelsen siden 2018, overtager formelt set formandsposten efter Peter Rønnov-Jessen d. 15. juni.

Den nye formand udtaler:
"Den første tekst, jeg nogensinde fik trykt, var en tv-anmeldelse. Det var måske 1983 eller 1984, og jeg måske 11 eller 12 år gammel og skolepraktikant på Aalborg Stiftstidendes kulturredaktion. Det eneste, jeg husker fra den tekst, var en omtale af filmen ’Norma Rae’ (1979) med Sally Fields, og det eneste, jeg husker fra den film, var scenen, hvor hun står på et bord i den buldrende tekstilfabrik og indædt holder et lille papskilt op. Et eneste, lille ord på skiltet: UNION.

Jeg antyder ikke at en cirkel i mit liv hermed er sluttet – nærmere er det en spiral, der flintrer endnu en tur rundt.

Uanset hvad glæder jeg mig grumme til at komme i gang. Der er masser at tage fat på, og den nye bestyrelse og undertegnede har adskillige projekter og ideer. Dels skal en række skibe, der allerede er i søen, tøffes ud over stepperne (undskyld den koksede metaforik): Der skal tilknyttes flere fordelsaftaler til de nys udsendte medlemskort og foreningens nydesignede og gennemredigerede hjemmeside skal i luften. Jeg skal holde møder med en lang række af bogverdenens aktører, men – som det ofte er tilfældet, når det gælder politisk lobbyisme – meget kommer til at foregå omme bag offentlighedens øjenæbler (jeg lærer vist aldrig det med koherente metaforer). Dertil kommer en bunke andet guf, men ind til videre må man nøjes med denne vage antydning.

Da dette skrives er Folketingsvalget endnu ikke afholdt, men man kan jo håbe på en regering, der er de skabende kunstnere venligt stillet. Husk derfor at stemme, kære medlemmer.

Og: Sommeren er over os, fremtiden er lys, så husk også solcreme og ditto -briller."


Bestyrelsen 2019-2020:

Foruden Peter Adolphsen består bestyrelsen i Danske skønlitterære Forfattere af :
Kristian Bang Foss (næstformand),
Charlotte Inuk

Peder Frederik Jensen
(orlov)
Louise Juhl Dalsgaard
Lotte Kirkeby Hansen

Jesper Lützhøft
Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Janne Teller