Danske skønlitterære Forfatteres legat
til økonomisk trængte forfattere

Formål
En alt for stor del af landets forfattere oplever – uagtet status og kritisk anerkendelse – perioder med meget svingende indtægter. Det kan ofte være svært at få økonomien til at hænge sammen.
Derfor har bestyrelsen for Danske skønlitterære Forfattere besluttet at oprette dette legat, som tænkes uddelt hvert år i december måned, til de af vores kollegaer, som måtte have behov for en økonomisk håndsrækning i en svær periode.

Hvem kan søge
Professionelle, men økonomisk trængte skønlitterære forfattere bosat i Danmark eller på anden måde tilknyttet Danmark. Også forfattere, som ikke er medlem af Danske skønlitterære Forfattere, kan søge legatet. Som professionelle forfattere regnes forfattere, hvis værker er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.

Legaternes størrelse
Der uddeles 10 legatportioner á 10.000 kr. og 20 legatportioner á 5.000 kr.
Bemærk: Der skal svares skat af legatet.

Hvornår
Ansøgningsfristen er 10. december 2015.
Alle ansøgere kan forventes at få svar pr. mail senest 23. december.

Hvordan
Skriv en kortfattet ansøgning – højst 1 A4-ark  – hvor du beskriver din økonomi generelt, og ikke mindst den akutte situation. Husk at angive dit navn og adresse.
Bemærk: Bemærk: Hvis din ansøgning imødekommes, bedes du efterfølgende meddele os dit cpr-nr. og bankkontooplysninger.
Alle oplysninger behandles selvsagt strengt fortroligt.
Bilag: Det anbefales at vedhæfte et kort CV og/eller en bibliografi.
Alternativt kan der i selve ansøgningen angives link til forfatterhjemmeside, der indeholder CV og/eller bibliografi.

Indsend ansøgningen pr. email til kontor@skoenlit.dk
Alternativt kan ansøgningen samt evt. bilag sendes som brev til:
Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34 B, 2. sal
1306 København K

Bemærk
Ansøgninger modtaget efter kl. 23:59  d. 10/12 - 2015 kommer ikke i betragtning.

Med venlig hilsen
Legatudvalget