Fordele

Advokatbistand

Danske skønlitterære Forfattere har tilknyttet en advokat med speciale i ophavsret. Kontakt foreningen hvis du har spørgsmål i forbindelse med din forlagskontrakt eller lignende.

Firmaaftaler

Læs mere om DsF's firmaaftaler under 'Kun for medlemmer'

 

Julefrokost

Hvert år - enten den sidste lørdag i november eller den første lørdag i december - afholder Danske skønlitterære Forfattere julefrokost på en restaurant i København.

Julefrokost 2019
Lørdag d. 30/11 kl. 18
Café Gammeltorv
København K
- Læs mere i nyhedsbrevet for oktober 2019

Kurser

Danske skønlitterære Forfattere afholder årligt et sted mellem fire og otte kurser.
Kursusvirksomheden som er støttet med midler modtaget fra Statens Kunstfonds projektstøtteudvalg for litteratur, byder på både praktiske og teoretiske kurser rettet særligt mod skønlitterære forfattere.
Vi har tidligere tilbudt kurser i Skat og øknomi, Oplæsningsteknik og stemmetræning m.v.

Kommende kursus:

Forfatteren i det sociale system
Kursus ved jurist og rådgiver Lone Amtrup og Linda Garlov, direktør i a-kassen AJKS

Mandag d. 28. oktober kl. 18-20
DsF, Kronprinsessegade 34B, Kbh. K

Freelancer, lønmodtager, selvstændig, kombinatør. Der en mange måder at arbejde på for en forfatter. Men i relation til SKAT og til sygedagpengeloven kan du kun være enten lønmodtager eller selvstændig. Det betyder, at dine to indtægtsformer IKKE lægges sammen. Og det smitter desværre af på mulighederne for at få løn under sygdom, sygedagpenge, barselsdagpenge, pension etc.

Men forfattere er ikke de eneste, der er i den båd. Journalister, skuespillere, instruktører og mange andre kreative ror med i samme båd og skal i den grad holde tungen lige i munden for at få glæde af de forskellige offentlige udbetalinger i de situationer, hvor man er allermest sårbar.

For at hjælpe jer/os med som minimum at kende de regler, der trods alt findes på området, har vi inviteret Linda Garlov, der er direktør i AJKS (a-kasse for journalister og kommunikatører og som også har mange forfattermedlemmer og i det hele taget mange freelance-medlemmer) og Lone Amtrup, der er jurist og i dag har egen virksomhed. Både Linda og Lone har tidligere været ansat i Dansk Journalistforbund og har arbejdet meget med problematikken omkring selvstændige, lønmodtagere og kombinatører.

Så kom og hør mere om de nye regler om arbejdsløshedsdagpenge, hvad en forfatter der rammes af sygdom skal gøre, om man som forfatter kan gå på barsel og stil løs af spørgsmål til Linda og Lone.

 

Der er gratis adgang for medlemmer.
Ikke-medlemmer skal betale 250 kr.

Vi ser gerne tilmelding!
Skriv til kontor@skoenlit.dk senest 23/10, tak!

Kursuspuljen

De skønlitteræres kursuspulje

Danske skønlitterære Forfatteres kursuspulje dækker udgifter til kurser, som giver skønlitterære forfattere ny kompetencer, der vil styrke dem i deres fag eller i den praktiske håndtering af deres forfattervirksomhed.
Det kan fx være et kursus i filmmanuskriptskrivning, regnskab, oplæsningstræning eller mange andre relevante kortere uddannelsesforløb, hvor der måtte være en kursusafgift at betale.
Den skønlitterære forfatter kan søge De skønlitterære forfatteres kursuspulje om hjælp til at dække dele af eller hele kursusafgiften. 
På samme måde som andre faggrupper kan modtage efteruddannelse og kurser gennem deres fagforeninger og interesseorganisationer, er ønsket med denne pulje, at også forfattere får mulighed for at tilegne sig ny viden sideløbende med deres virke.
Alle professionelle, skønlitterære forfattere kan ansøge kursuspuljen.

Send din ansøgning til projekt@skoenlit.dk

Kursuspuljen er finansieret af midler fra Copydan Tekst & Node

Hvad tilbyder Danske skønlitterære Forfattere?

 

Danske skønlitterære Forfatter - DsF - er en forening, der arbejder på at sikre og forbedre de professionelle, skønlitterære forfatteres vilkår.
Vi sidder med ved bordet som de skønlitterære forfatteres lobbyist, når der skal træffes økonomiske, juridiske og kulturpolitiske aftaler, hvor vores interesser er på spil. Det gælder for eksempel ved forhandlinger med forlagene, Kulturministeriet, Danmarks Radio, Copydan og mange andre. Og vi ved, hvad vi taler om – alle opgaver i både vores bestyrelse samt interne og eksterne udvalg bliver varetaget af forfattere. Desuden er vores sekretariat altid parat med råd og vejledning, både telefonisk, pr. mail og hvis du kigger indenfor på vores kontor i Kronprinsessegade 34B, 2. sal, København K.

Det sjove og det faglige følges ad, når vi tilrettelægger årets arrangementer for vores medlemmer. Vi er vært for en række kurser, seminarer, debatmøder og forfatterbesøg, hvor man har mulighed for at hente både viden og inspiration og ikke mindst møde andre forfattere. En særlig begivenhed er vores årlige Debutanternes dag, hvor vi inviterer debutanterne til at komme og læse op, mens vi til gengæld står for et hyggeligt traktement.

Et af Danske skønlitterære Forfatteres mest populære tilbud er vores Mentorordning, hvor man kan søge om manuskriptvejledning hos en forfatterkollega blandt foreningens medlemmer. Og sidst, men ikke mindst udsender vi 11 gange årligt vores nyhedsbrev, hvor man kan holde sig ajour med legater, kunstnerboliger og andet af særlig interesse for skønlitterære forfattere.

Det årlige kontingent - som er fradragsberettiget på selvangivelsen - er på 3.000 kr.

Hvem kan blive medlem?

Som medlemmer kan optages danske forfattere og udenlandske forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk, der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi Som skønlitteratur forstås ud over romaner, noveller og lyrik også essayistik, kulturlitteratur og lign. Medlemskontingentet udgør 3.000 kr. årligt og er fradragsberettiget på selvangivelsen.

Foreningens historie

DsF blev stiftet i 1991 af en større gruppe forfattere, som brød ud af Dansk Forfatterforening for at styrke de vilkår, som gør sig gældende specielt for skønlitterære forfattere.  I dag er samarbejdet mellem de to foreninger godt og konstruktivt, men der er stadig forhold, hvor det er nødvendigt at kæmpe specifikt for de skønlitterære forfatteres vilkår. Derfor findes Danske skønlitterære Forfattere.

Ansøg om optagelse

Kontakt sekretariatet på kontor@skoenlit.dk eller brug nedenstående formular.
Er du ikke på nettet kan du sende et brev til:

Danske skønlitterære Forfattere
Kronprinsessegade 34B, 2.sal

1306 København K

Fortæl kort om dig selv og ikke mindst dit forfatterskab med angivelse af dine udgivelser og hvilke forlag, de er udkommet på.
Din ansøgning vil blive taget op af bestyrelsen og du vil få svar hurtigst muligt.

Refugier og kunstnerboliger 
med DsF

For forfattere - og kunstnere generelt - er der et væld af muligheder for at rejse hele verden rundt og bo helt gratis eller ganske billigt. For at gøre det mere overskueligt at finde rundt i mulighederne har vi her samlet oplysninger om alle de steder, vi allerede kender til. 

SE KUNSTNERBOLIGERNE

Legater 2019

Vi har lavet en oversigt over nogle af de legater, som forfattere kan søge i år.
Som medlem af DsF, kan du se legaterne her.

Anmodning om optagelse