Formandens junihilsen

Blixen-festen løb af stabelen i forrige weekend – som medarrangører var vi selvfølgelig noget spændte, for nok havde vi lidt erfaring at trække på fra sidste år, men det var jo ikke desto mindre ”den svære toer”. Ville det fungere  i Diamanten og med Martin Krasnik som ny vært og med de nye priser? Det gjorde det, synes vi – og meldingerne fra de deltagende var yderst positive. Vi håber, at det er en fejring, der er kommet for at blive.

Ikke alt er fest og røde løbere. Bog- og Litteraturpanelet har via Danmarks Statistik rundsendt et spørgeskema angående forfattere og oversætteres indtægts- og levevilkår. Det er en meget vigtig undersøgelse, som vi i årevis har forsøgt at overtale kulturministeriet til at iværksætte, så vi vil i den grad opfordre alle til at bruge et kvarters tid på den.

Den er meget, meget vigtig i vores kamp for bedre vilkår, så bær over med at kultursociologen og statistikeren ind i mellem formulerer et spørgsmål eller nogle rubrikker lidt kluntet. At få afdækket indtægts- og arbejdsvilkårene fra bred bestsellerforfatter til smal lyriker er påtrængende vigtigt. Ikke bare tallene – de fleste af dem vil statistikerne selv på forhånd have trukket (biblioteksafgift, legater  fx), uanset om man svarer eller ej – nej mindst lige så vigtigt er det fx at få tal på, hvor meget det ikke-forfatterrelaterede lønarbejde, det fleste forfattere er nødt til at supplere de svingende indtægter med, fylder.

 Det danske samfund er indrettet på lønarbejderes vilkår. Skattesystem, a-kasser, kreditværdighed i banken. Vi falder udenfor og kan bruge en sådan undersøgelse i kampen fremover.

Apropos forfatteren og lønmodtageren. Nyd (eller gennyd) den gode Johannes Ewald – Danmarks første frie digter - i Levnet og Meeninger om hans forhold til en fastansættelse:

 ”Jeg skulde nemlig i Hensigt til Arbeidet, slet intet for mig modbydeligt have fundet i at blive Præst, og at holde 60 Prædikener om Aaret; ifald det havde kunnet tillades mig, at holde dem naar jeg vilde; f.E syv i en Uge, og slet ingen i et Par Maaneder; eller to hundrede i et  Aar; og slet ingen i de to følgende – Men at paatage mig Aar ud og Aar ind, at prædike engang hver Søndag; dertil har jeg neppe Taalmodighed nok”

De bedste sommerhilsner
Jan Thielke,
formand

 

 

Aktuelle udgivelser

Dorrit W

Bjarne Reuter

TB Rottbøll

claus ejner

Niels Birger Wamberg

Ulrik Gräs

Dennis Gade Kofod

Sonnergaard

Peter Laugesen

Birgit FIlskov

Bent Haller

Gorm Rasmussen

Robert Zola

Ole Hyltoft

Niels Lyngsø

Pablo Llambias

PHO

Ida Jessen

Josefine Graakjær Nielsen

Mette Sø

Gitte Broeng

Lotte og Søren Hammer

Stine Pilgaard

Jens-Martin Eriksen

Philip Tafdrup

Marianne Larsen

Henning Mortensen

Jakob Melander

Kirsten Hammann

Archana Painuly

Sebastian Bune

Eva Iversen

Sidsel Falsig Pedersen

Bent Vinn Nielsen

Sven Holm

Oskar K

Jan Thielke

Mette Kappel

Sternberg

Nina Belling

Bodil Steensen-Leth

Morten Blok

Helle Helle

Peter Rønnov-Jessen

Josefine Klougart

Annette Lindegaard

Svend Åge Madsen

Anne Lise Marstrand-Jørgensen

Lone Mikkelsen

Bo Green Jensen

Maja Lucas

Melander

Michael Larsen

Morten Brask

Peder Frederik Jensen

Dennis Gade Kofod

Fogtdal

Riebnitzsky

Sonnergaard

Thøger Jensen

Trakl/Gjedsted

Jesper STein

Joachim Lykke

Søren Ulrik Thomsen

Gorm Henrik Rasmussen

Flensted-Jensen

Hanne Richardt Beck

Fupz

Kirstine Reffstrup

Aase Schmidt

Kristina Stoltz

Lone Theils

Kommende arrangementer

Få en ny hjemmeside

Bestyrelsen har vedtaget at forlænge Hjemmesidepuljen og afsat yderligere 25.000 kr. til projektet.
I alt 5 forfattere kan i denne omgang få del i denne nye pulje.

Hjemmesidepuljen kan også bruges af forfattere, som i forvejen har en hjemmeside, der trænger til et brush up. Drejer det sig om en ny hjemmeside, vil den blive lavet i wordpress-formatet, som er et billigt og pædagogisk netværktøj.

Der afsættes 10 timer pr. hjemmeside, hvor forfatteren får hjælp og vejledning af webdesigner, forfatter og forlægger Lars-Emil Woetmann:

  • 1-2 timers formøde omkring design og forventninger.
  • 5-7 timer med opbygning af hjemmesiden – evt. med forfatteren som deltager/tilskuer (hvis forfatteren vil).
  • 2-3 timers opfølgning, så forfatteren kan få hjælp til drift og opdateringer op til et halvt år efter hjemmesiden er lanceret.

(Timefordelingen er vejledende og kan tilpasses den enkelte forfatter).

Forfatteren får altså en ny hjemmeside og lærer samtidig selv at drive og udbygge den fremover.

Skriv til kontor@skoenlit.dk
Din ansøgning vil blive vurderet af et udvalg nedsat af bestyrelsen.

Bemærk:
Hjemmesidepuljen kan søges af professionelle forfattere med bopæl i Danmark, der har ophavsret til et selvstændigt, offentliggjort skønlitterært værk – roman, noveller, essays, lyrik, kulturlitteratur o.l. – der er udgivet på et af bestyrelsen anerkendt forlag eller i et af bestyrelsen anerkendt andet regi.